Materiały

Opieramy nasze szkolenia na świetnych, własnych materiałach szkoleniowych:

Dlaczego warto pobrać próbkę?

Test wstępny

Ocenia wiedzę każdego z uczestników przed szkoleniem, aby dobrać odpowiedni poziom zaawansowania

Wysyłany w formie pliku Excela, gdzie każde zadanie znajduje się w osobnej zakładce.

Wystarczy odesłać plik testowy, a my bezpłatnie ocenimy go i zasugerujemy poziom szkolenia

Sprawdza wiedzę w sposób przekrojowy

Zadanie szkoleniowe

Na szkoleniu rozwiązywanych jest do 100 wyselekcjonowanych zadań.

Kursant otrzymuje do 40 dodatkowych zadań do samodzielnych ćwiczeń

Każde zadanie zawiera precyzyjną instrukcję. Jednolita szata graficzna zwiększa czytelność tabel.

Oparte są o rozmaite, rzeczywiste tabele z danymi.

Skrypt szkoleniowy

Szczegółowo wyjaśnia zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia.

Opisane każde z zadań wraz z instrukcją jak krok po kroku je rozwiązać.

Treści pogrupowanie w logiczne i graficznie wyróżnione rozdziały.

Słownik skrótów klawiszowych i funkcji Excela

Popularne szkolenia MS Office