WYSZUKAJ PIONOWO

Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO przez wielu uznawana jest za najbardziej przydatną w Excelu, w tym również przeze… Czytaj więcej

Seria danych w Excelu

Serią danych nazywamy w Excelu szybkie wypełnienie kolejnych komórek podobnymi wartościami. Mogą to być kolejne… Czytaj więcej