Sprawdź korzyści dla swojej firmy

Każda zakładka opisuje co zyskasz Ty i Twoja firma dzięki naszym szkoleniom

Nie tracicie nabytych umiejętności bo…

Przy wyborze szkolenia z Excela w wersji Doskonałej, otrzymujecie w cenie dostęp do calculatic.pl. Jest to autorska aplikacja, dzięki której, możecie odświeżać i poszerzać zdobytą na szkoleniach wiedzę.

W czym pomoże Ci aplikacja calculatic.pl?

Utrwalanie umiejętności

Dzięki dostępnym materiałom, każdy uczestnik szkolenia będzie mógł powtórzyć zagadnienia omawiane na szkoleniu

Zdobywanie nowych umiejętności

Treści dostępne na calculatic.pl są bardzo obszerne, więc każdy uczestnik będzie mógł wyjść poza to, co było na szkoleniu

Korzystanie z gotowych rozwiązań

Nasze materiały oparte są na prawdziwych sytuacjach, a więc rozwiązania problemów, które tam prezentujemy, można zastosować w swojej pracy.

Kursy krok po kroku

Nasza baza zawiera obecnie 7 kursów z Excela. Łączny czasc potrzebny na ich rozwiązanie szacujemy na 200 godzin. Użytkownik jest prowadzony krok po kroku, po kolejnych tematach, ale może też w każdej chwili zmienić kolejność rozwiązywania lekcji. Oto nasza (wciąż rosnąca) baza kursów:

Szkolenia z Excela

Poziom Podstawowy
(43h)

Szkolenia z Excela

Poziom Średni
(51 h)

Szkolenia z Excela

Poziom Zaawansowany
(55 h)

Szkolenia z Excela

Tabele Przestawne
(20 h)

Szkolenia z Excela

Podstawy tworzenia formuł
(14 h)

Szkolenia z Excela

Formuły zaawansowane
(20 h)

Szkolenia z Excela

Najbardziej potrzebne w biurze
(6 h)

Aplikacja calculatic.pl jest świetna dla zespołów

Szkolenia z Excela

Klient menedżerem

Wskazana przez klienta osoba otrzymuje specjalny dostęp administracyjny
Szkolenia z Excela

Monitorowanie postępów

Klient może sprawdzać, jaki procent lekcji poszczególnych kursów, ukończyli uczestnicy szkoleń
Szkolenia z Excela

Wyniki testów

W aplikacji znajdują się testy do rozwiązania. Klient ma wgląd do wyników tych testów, sprawdzając poziom wiedzy uczestników
Szkolenia z Excela

Interaktywne raporty

Wysyłamy do klienta czytelne raporty, aby mógł przeanalizować potrzebne informacje w wygodny i szybki sposób
Szkolenia z Excela

Certyfikaty

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat, po ukończeniu odpowiedniej ilości lekcji
Szkolenia z Excela

Dowolne przydzielanie licencji

Normalnym jest, ze pracownicy w firmie rotują, możliwe jest więc „przepisanie” dostępu od jednej osoby do innej

Generator ćwiczeń

Możesz codziennie wygenerować zupełnie ok. 250 nowych plików z ćwiczeniami do samodzielnego wykonania. Daje to ok. 7500 ćwiczeń miesięcznie.


Możesz wybrać, jakiego narzędzia w Excelu oraz jakiego tematu mają dotyczyć te ćwiczenia, tak aby odzwierciedlały Twoje zadania w pracy.


Wraz z ćwiczeniami otrzymasz artykuły oraz filmy instruktażowe.

Mapa Excela

Do dyspozycji otrzymasz interaktywny interfejs Excela. Możesz „klikać” po nim tak samo jak w arkuszu kalkulacyjnym, aby otrzymać szczegółowe wyjaśnienia na temat każdego z elementów tego programu.

Filmy szkoleniowe

Jeżeli najszybszą drogą do rozwiązania problemu są dla Ciebie filmy szkoleniowe, Calculatic posiada ogromną ich bazę - ponad 2.000 filmów! Pogrupowane są w kategorie, tak aby w kilka sekund znaleźć dokładnie ten, którego potrzebujesz.

Baza funkcji

Ogromną część programu Excel stanowią funkcje oraz formuły. W Bazie Funkcji znajdziesz ich dokładny opis, poszerzony o serię różnych praktycznych zastosowań. Całość poparta jest filmami szkoleniowymi oraz gotowymi plikami Excela z zadaniami.


Zobacz, jak wiele zastosowań mają znane Ci funkcje, dzięki czemu Twoje pliki nabiorą zupełnie nowej jakości!

Encyklopedia

Calculatic zawiera obszerne kompendium wiedzy na tematy związane z programem Excel. Ponad 900 artykułów. Informacje przekazywane są za pośrednictwem przystępnych mediów:

    Artykuł opisujący zagadnienia

    Interaktywne zdjęcia prezentujące opisywany temat

    Filmy szkoleniowe

    Gotowe pliki Excela z zadaniami do ćwiczeń