Lista niestandardowa w Excelu

W Excelu istnieje możliwość wprowadzenia własnej serii danych. Takie rozwiązanie może być przydatne, kiedy masz do czynienia z powtarzającą się sekwencją danych (np. lista z nazwiskami pracowników) – taką sekwencję nazywa się listą niestandardową.


SPIS TREŚCI


Tworzenie w Excelu listy niestandardowej

Istnieje możliwość stworzenia listy niestandardowej w oparciu o listę elementów znajdujących się w komórkach arkusza (masz podane dane i na ich podstawie chcesz utworzyć listę niestandardową) lub stworzenie listy niestandardowej od podstaw.

Lista niestandardowa tworzona ręcznie

Aby stworzyć listę niestandardową wpisując jej elementy ręcznie:

  • Z zakładki Excela Plik wybierz pozycję Opcje. Przejdź do kategorii Zaawansowane, następnie odszukaj obszar o nazwie Ogólne i wybierz opcję Edytuj listy niestandardowe.
  • W polu Lista wpisów zapisz kolejne wartości. Po każdej z nich naciśnij Enter.
  • Po wpisaniu wszystkich elementów naciśnij przycisk Dodaj. Lista zostanie zapisana.
  • Naciśnij OK.

Rysunek 1. Tutaj znajdziesz przycisk otwierający opcje list niestandardowych.

Rysunek 2. Okno list niestandardowych w Excelu.

Lista niestandardowa w oparciu o wartości w komórkach Excela

Aby stworzyć listę niestandardową w oparciu o istniejącą listę elementów w komórkach:

  • Zaznacz listę elementów, które będą stanowiły treść twojej listy.
  • Z zakładki Plik wybierz pozycję Opcje. Przejdź do kategorii Zaawansowane, następnie odszukaj obszar o nazwie Ogólne i wybierz opcję Edytuj listy niestandardowe.
  • Sprawdź poprawność danych w polu Importuj listę z komórek. Jeśli zakres komórek, w którym znajdują się elementy jest właściwy, to kliknij przycisk Importuj.
  • Kliknij przycisk OK.

Używanie listy niestandardowej w Excelu

Aby użyć listy niestandardowej, obojętnie czy będzie to lista wbudowana czy Twoja własna, postępuj tak:

  • Do wybranej komórki wpisz dowolny element listy (nie musi to być pierwszy element).
  • Przeciągnij uchwyt wypełnienia przez komórki, które chcesz wypełnić elementami listy.

Edytowanie listy niestandardowej

Aby edytować lub usunąć listę niestandardową:

 • Z zakładki Plik wybierz pozycję Opcje. Przejdź do kategorii Zaawansowane, następnie odszukaj obszar o nazwie Ogólne i wybierz opcję Edytuj listy niestandardowe.
 • W okienku Listy niestandardowe wybierz listę, którą chcesz edytować lub usunąć.
 • Aby edytować listę, wprowadź zmiany w polu Lista wpisów, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Aby usunąć serię, kliknij przycisk Usuń.