Przyspiesz swoją pracę dzięki skrótom klawiszowym w Excelu

Nie trzeba być zaawansowanym użytkownikiem Excela, który zna od podszewki wszystkie jego funkcje i opcje, by móc w znaczący sposób usprawnić swoją pracę z arkuszami kalkulacyjnymi. Wszystko za sprawą licznych skrótów klawiszowych, umożliwiających sprawne przemieszczanie się w obrębie skoroszytu. Sprawdź poniżej, jak przyspieszyć poruszanie się po Excelu oraz wykonywanie w nim operacji. 

Ctrl + C           kopiowanie

Ctrl + V           wklejanie

Ctrl + X           wycinanie

Ctrl + S           zapisywanie pliku

Ctrl + P           drukowanie

 

Ctrl + B           dodawanie/kasowanie pogrubienia czcionki

Ctrl + U           dodawanie/kasowanie podkreślenia czcionki

Ctrl + I            dodawanie/kasowanie kursywy czcionki

 

Ctrl + A           zaznaczenie całej wybranej tabeli (lub arkusza)

Ctrl + Z           cofanie ostatniej operacji

Ctrl + Y           ponowne wykonanie ostatniej operacji

Ctrl + F           wyszukiwanie, otwiera okno narzędzia Znajdź

 

Shift + strzałka           zaznaczanie zakresu komórek (kolejno, komórka po komórce) w kierunku wskazanym przez strzałkę

Ctrl + strzałka             przejście do końca zakresu danych, jeżeli aktywna komórka znajduje się wewnątrz zakresu danych; przejście do początku następnego zakresu danych, jeżeli aktywna komórka jest pusta

Ctrl + Shift + strzałka            działa podobnie jak Shift + strzałka, z tym, że dodatkowo zaznacza wszystkie komórki „po drodze”

Ctrl + Page Up            przechodzenie do następnego arkusza (w lewo)

Ctrl + Page Down       przechodzenie do następnego arkusza (w prawo)

 

Ctrl + D                       autouzupełnianie w dół w obrębie zaznaczonego obszaru

Ctrl + R                       autouzupełnianie w prawo w obrębie zaznaczonego obszaru

Ctrl + Enter                wypełnianie wszystkich zaznaczonych komórek treścią znajdującą się w komórce aktywnej

Tysiące filmów szkoleniowych z Excela

Sprawdź za darmo calculatic.pl gdzie znajdziesz wiele więcej przykładowych zadań!