Hiperłącza w Excelu

Hiperłącze (hipertekstowy odnośnik ) w Excelu pozwala na stworzenie łącza, czyli linka, które umożliwia użytkownikowi przejście do innej lokalizacji w arkuszu, do innej zakładki lub do zewnętrznego źródła, takiego jak strona internetowa.


SPIS TREŚCI


Czym jest hiperłącze w Excelu

Hipertekstowy odnośnik (hiperłącze) w Excelu to funkcja, która umożliwia tworzenie łączy do innych miejsc w arkuszu, innych arkuszy w tym samym pliku, innych plików Excela lub stron internetowych. Hiperłącze jest zazwyczaj tworzone w celu ułatwienia nawigacji w arkuszu lub umożliwienia dostępu do innych informacji, które nie znajdują się bezpośrednio w arkuszu.

Inaczej hiperłącze nazywa się po prostu linkiem.

Rysunek 1. Hiperłącze znajdujące się w komórce Excela.

przyklad hierplacza w excelu


Jak dodać w Excelu hiperłącze

Hiperłącza przypisane do tekstu w komórce

Można utworzyć hiperłącze w komórce Excela za pomocą następujących kroków:

 1. Zaznacz komórkę, w której chcesz utworzyć hiperłącze.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Link„.
 3. W oknie dialogowym „Wstawianie hiperłącza” wybierz rodzaj hiperłącza, który chcesz utworzyć (szczegóły znajdziesz w kolejnych sekcjach tego artykułu).
 4. Jeśli wybierzesz opcję „Istniejący plik lub strona sieci Web„, wpisz adres URL strony internetowej, do której chcesz utworzyć hiperłącze – np. www.calculatic.pl/poradnik.
 5. Dodaj także Tekst do wyświetlenia – będzie to przyjazna nazwa, wyświetlana w komórce (zamiast np. nieczytelnego adresu www).
 6. Kliknij przycisk „OK”, aby utworzyć hiperłącze.

Rysunek 2. Podręczne menu Excela z opcją Link.

menu podreczne excela z opcja link

Rysunek 3. Okno wstawiania hiperłącza.

okno wstawiania hiperlacza

Hiperłącze przypisane do obiektu w Excelu

Jeśli chcesz w Excelu przypisać link (czyli hiperłącza) do obiektu, takiego jak np. obraz, kształt, rysunek, ikona, to wystarczy, że klikniesz prawym przyciskiem myszy na tym obiekcie i będziesz postępować analogicznie, jak w przypadku hiperłącza w komórce.

Rysunek 4. Dodawanie hiperłącza do obiektu w Excelu.

dodawanie hiperlacza do obiektu w excelu

Dodawanie w Excelu wielu hiperłączy jednocześnie

Jeśli chcesz dodać wiele hiperłączy, które będą kierować do wielu różnych miejsc (np. do różnych stron www), to najlepiej użyj funkcji (takiej wpisywanej do komórki Excela) o nazwie HIPERŁĄCZE. Oto jak ona działa:

 1. Wpisujesz do komórki znak „=” oraz nazwę funkcji HIPERŁĄCZE
 2. Otwierasz nawias i wstawiasz pierwszy argument, czyli zaznaczasz komórkę, w której jest zapisany adres www, do którego ma kierować ten link. Pamiętaj, aby adres ten zacząć od „http://” lub „https://” bo w przeciwnym razie funkcja może nie zadziałać.
 3. Jako drugi argument zaznacz komórkę, która zawiera przyjazną nazwę, dzięki której wiadomo, gdzie link będzie prowadził.
=HIPERŁĄCZE(link poprzedzony "https://"; przyjazna nazwa)

W przykładzie poniżej mamy kolumnę z linkami oraz kolumnę z przyjaznymi nazwami. W osobnej kolumnie wstawiamy HIPERŁĄCZE i przeciągamy do samego dołu.

=HIPERŁĄCZE(A2;B2)

Rysunek 5. Funkcja HIPERŁĄCZE w użyciu.

przyklad uzycia funkcji hiperlacze


Cel, do którego kieruje hiperłącze w Excelu

Hiperłącze, które kieruje do arkusza Excela

Hiperłącze w Excelu może prowadzić do innego arkusza w tym samym pliku. Aby utworzyć hiperłącze do arkusza w tym samym pliku, należy wybrać komórkę, w której chcesz utworzyć hiperłącze, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać „Link”. Następnie wybierz kategorię „Miejsce w tym dokumencie” i wybierz arkusz, do którego chcesz utworzyć hiperłącze.

Rysunek 6. Link do arkusza w tym samym pliku Excela.

link do innego arkusza w tym samym pliku excela

Hiperłącze, które kieruje do strony www

Hiperłącze w Excelu może prowadzić do strony internetowej. Aby utworzyć hiperłącze do strony internetowej, należy wybrać komórkę, w której chcesz utworzyć hiperłącze, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać „Link”. Następnie wybierz kategorię „Istniejący plik lub strona sieci Web” i wprowadź adres URL strony internetowej, do której chcesz utworzyć hiperłącze.

Rysunek 7. Link do strony internetowej.

link do strony internetowej

Hiperłącze, które kieruje do pliku na dysku

Można również utworzyć hiperłącze do innych typów plików, takich jak dokumenty Word, pliki PDF, obrazy, filmy itp. W takim przypadku wybierz kategorię „Istniejący plik lub strona sieci Web” i wybierz odpowiedni plik, do którego chcesz utworzyć hiperłącze.

Rysunek 8. Hiperłącze do innego pliku na dysku.

 hiperlacze do innego pliku na dysku


Edytowanie hiperłącza

Aby edytować hiperłącze w Excelu, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Znajdź komórkę zawierającą hiperłącze, które chcesz edytować.
 2. Kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz „Edytuj hiperłącze” z menu.
 3. Otworzy się okno „Hiperłącze”, w którym można dokonać różnych zmian w hiperłączu, w tym zmienić adres URL lub ścieżkę do pliku, do którego prowadzi hiperłącze.
 4. Można także zmienić tekst wyświetlany w komórce, który służy jako podpis lub opis hiperłącza, klikając na pole „Tekst do wyświetlenia”.
 5. Kliknij przycisk „OK”, aby zatwierdzić zmiany i zamknąć okno.

Usuwanie hiperłącza


Usuwanie jednego hiperłącza

Można również usunąć hiperłącze, wybierając komórkę zawierającą hiperłącze, a następnie klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając „Usuń hiperlink„.

Rysunek 9. Opcja usuwania hiperłącza.

w menu podrecznym excela usuwanie hiperlacza

Usuwanie wielu hiperłączy

Aby usunąć wiele linków z komórek, wystarczy zaznaczyć te wiele komórek, a potem kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolnej z nich. Wybierz wtedy „Usuń hiperlink„, a zostaną usunięte hiperłącza ze wszystkich tych komórek.