Skróty klawiszowe w Excelu

Skróty klawiszowe to wybawienie dla użytkowników Excela, którzy chętnie korzystają z klawiatury. Nie ma sensu przedstawiać tutaj całego leksykonu skrótów – prezentujemy te najbardziej przydatne, abyś mógł/mogła zacząć od razu z nich korzystać w swojej pracy w programie Excel.


SPIS TREŚCI


Skróty klawiszowe do poruszania się w arkuszu Excela

 • Ctrl + kursor – Pozwala na przejście do końca zakresu danych, w sytuacji gdy aktywną komórką jest komórka znajdująca się wewnątrz pewnego zakresu danych. Gdy aktywną komórką jest pusta komórka, wówczas pozwala na przejście do początku najbliższego zakresu danych.
 • Shift + kursor – Pozwala na zaznaczanie zakresu komórek, poprzez zaznaczenie kolejnej komórki, wskazanej przez kursor.
 • Ctrl + Shift + kursor – Pozwala na przejście wśród zakresów danych, podobnie jak kombinacja Ctrl + kursor, z tą różnicą, że zaznacza wszystkie komórki „po drodze”.
 • Ctrl + Home – Przejście do pierwszej komórki w arkuszu (lewy, górny róg).
 • Ctrl + End – Przejście do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawy, dolny róg). Używaną komórką jest każda komórka, która została zmieniona (jej formatowanie, wartość), nawet jeśli później jej zawartość i formatowanie zostały wyczyszczone.
 • Ctrl + Shift + Home – Przejście do pierwszej komórki w arkuszu, zaznaczając wszystkie „po drodze”.
 • Ctrl + Shift + End – Przejście do ostatniej komórki w arkuszu, zaznaczając wszystkie „po drodze”.

Oto przykładowa strona z naszego pliku ze skrótami. Naciśnij przycisk poniżej i pobierz pdf ze skrótami!

skroty do poruszania sie w arkuszu excela


Skróty klawiszowe do przeglądania arkusza

Oto wybrane skróty, które pomogą szybko przewijać widok arkusza.

 • PgUp – Przewinięcie widoku arkusza o jedną stronę do góry.
 • PgDn – Przewinięcie widoku arkusza o jedną stronę w dół.
 • Alt + PgUp – Przewinięcie widoku arkusza o jedną stronę w lewo.
 • Alt + PgDn – Przewinięcie widoku arkusza o jedną stronę w prawo.

Skróty otwierające wybrane narzędzia Excela

Oto wybrane skróty, które dają szybki dostęp do różnych narzędzi w Excelu:

 • Ctrl + F – Okno narzędzia „Znajdź”, służące do wyszukiwania danych.
 • Ctrl + H – Okna narzędzia „Zamień”, służące do zamieniania znalezionych wartości na inne, wskazane wartości.
 • Shift + F3 – Wyświetlenie okna wstawiania funkcji w sytuacji, gdy aktywna komórka zawiera funkcję. Wyświetlane jest okno argumentów funkcji znajdującej się w aktywnej komórce.
 • Ctrl + Alt + V – Okno narzędzia wklej specjalnie.
 • Ctrl + 1 – Wyświetla okno formatowania komórki.
 • Ctrl + Shift + 1 – Przypisanie zaznaczonym komórko formatu liczbowego z separatorem tysięcznym oraz dwoma miejscami po przecinku.
 • Ctrl + Shift + L – Wstawianie autofiltra do arkusza.

Skróty klawiszowe ułatwiające w Excelu pisanie formuł

Oto wybrane skróty, które ułatwiają wprowadzanie danych do komórek i zapisywanie formuł:

 • Ctrl + D – Autouzupełnianie w dół – wypełnianie wszystkich komórek z zaznaczenia, formułą znajdującą się w komórce na samej górze. Taki sam efekt jak przeciągnięcie formuły w dół.
 • Ctrl + R – Autouzupełnianie w prawo – wypełnianie wszystkich komórek z zaznaczenia, formułą znajdującą się w komórce całkiem po lewej stronie. Taki sam efekt jak przeciągnięcie formuły w prawo.
 • F2 – Edycja zawartości komórki – przejście do trybu, w którym można edytować zawartość
  komórki, za pomocą kursora.
 • F4 – Wstawianie znaków dolara ($). Zmiana sposobu referencji do komórek.
 • Alt + Enter – Wstawienie nowej linii tekstu w tej samej komórce.
 • Ctrl + Enter – Wypełnia wszystkie zaznaczone komórki treścią znajdującą się w komórce aktywnej. Aktywną może być w danym momencie tylko jedna komórka – jest to komórka, od której użytkownik zaczął zaznaczać zakres komórek.

Skróty klawiaturowe w Excelu, służące do zaznaczania komórek

Oto wybrane skróty, które przyspieszają zaznaczanie wybranego zakresu komórek:

 • Ctrl + Spacja – Zaznacza całą kolumnę, w której znajduje się zaznaczona komórka.
 • Shift + Spacja – Zaznacza cały wiersz, w którym znajduje się zaznaczona komórka.
 • Alt + ; – Zaznacza jedynie widoczne komórki, znajdujące się w zaznaczonym zakresie. Niewidoczne mogą być komórki, znajdujące się w ukrytych wierszach, kolumnach lub komórki przefiltrowane.

Skróty klawiszowe w Excelu z klawiszem ALT

Nie wszystkie narzędzia w Excelu mają dedykowany skrót klawiszowy. Możesz jednak uruchamiać narzędzia widoczne w menu Excel za pomocą klawisza ALT. Wygląda to w ten sposób:

 • Naciskasz lewy ALT – ważne jest aby był to lewy, a nie prawy klawisz alt. W menu Excela pojawią się cyfry i litery przypisane do poszczególnych jego narzędzi.
 • Teraz naciśnij cyfrę/literę zakładki w menu, w której znajduje się potrzebne Ci narzędzie. UWAGA – naciskasz najpierw ALT a potem kolejny klawisz – nie naciskasz ich jednocześnie.
 • Ponownie naciskasz klawisz przypisany do odpowiedniej zakładki lub narzędzia. I tak do skutku.

Sprowadza się to do użycia sekwencji klawiszy, czyli kliknięcie kilka z nich jeden po drugim. Może się to wydawać nadmiernym wysiłkiem, ale jeśli wykonujesz pewną czynność bardzo często, to taka sekwencja szybko „wchodzi w krew” i jest nie wiele wolniejsza niż użycie tradycyjnych skrótów klawiszowych z CTRL czy z SHIFT.

Rysunek 1. Efekt naciśnięcia klawisza ALT w Excelu – znaki skrótów.

Rysunek 2. Efekt naciśnięcia klawisza ALT, a następnie klawisza otwierającego zakładkę Narzędzia główne – znaki skrótów na kolejnym poziomie menu Excela.