Seria danych w Excelu

Serią danych nazywamy w Excelu szybkie wypełnienie kolejnych komórek podobnymi wartościami. Mogą to być kolejne… Czytaj więcej