Wycinanie w Excelu

Wycinanie w Excelu to operacja, która polega na usunięciu zaznaczonego obszaru z arkusza kalkulacyjnego i przeniesieniu go do schowka programu. Dzięki temu operacja ta pozwala przenieść wybrane dane w inne miejsce arkusza lub do innego programu.


SPIS TREŚCI


Jak wycinać dane w Excelu

Aby wyciąć dane w Excelu, należy najpierw zaznaczyć komórkę lub wiele komórek, które chcemy wyciąć. Następnie można skorzystać z jednej z dwóch metod:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym obszarze i wybrać opcję „Wytnij” z menu.
 2. Skorzystać ze skrótu CTRL+X na klawiaturze.
 3. W tym momencie Excel włącza migającą ramkę wokół wyciętych komórek (dane w tych komórkach wciąż są widoczne).
 4. Kolejnym krokiem jest wklejenie tych danych w inne miejsce. Zaznacz więc inną komórkę i wklej te dane naciskając na niej prawym przyciskiem myszy i wybierając ikonę wklejania, albo użyj skrótu CTRL + V.
 5. Dane znikną z pierwotnego miejsca i pojawią się w kolejnym. Nie możesz teraz kolejny raz wkleić tych danych (drugiej ich kopii) – gdy wycinasz, to możesz wkleić raz, jeśli chcesz wkleić ponownie to musisz teraz je skopiować.

Rysunek 1. Opcji wycinania i wklejania w menu podręcznym Excela.

opcje wycinania i wklejania w menu podrecznym

Rysunek 2. Migająca ramka po wycięciu komórki

mijgajaca ramka po wycieciu komorki excela

Rysunek 3. Efekt wycięcia – dane znikają z pierwotnego miejsca.

efekt wyciecia w excelu komorki


Różnica między wycinaniem a kopiowaniem w Excelu

Są zasadniczo 2 różnice między kopiowaniem a wycinaniem w Excelu:

 1. Gdy wycinasz i potem wklejasz dane, to znikają one z oryginalnego miejsca. Gdy kopiujesz i wklejasz, to dane pozostają w starym miejscu i pojawiają się też w nowym.
 2. Gdy kopiujesz dane, to możesz wkleić je wielokrotnie (raz kopiujesz, a potem wklejasz i wklejasz i wklejasz). Jeśli wycinasz, to możesz wkleić tylko jeden raz (jeśli potrzebujesz wklejać więcej razy, to musisz skopiować).

Przenoszenie za pomocą „przeciągnięcia”

Przenoszenie komórek, to po prostu wycinanie ich i wklejanie w nowe miejsce. Jeśli chcesz przenieść komórki, wystarczy że:

 • Zaznaczysz jedną lub wiele komórek, które chcesz przenieść.
 • Klikniesz myszą na dowolnej krawędzi tych zaznaczonych komórek i przytrzymasz.
 • Trzymając przycisk myszy, przesuniesz komórki w wybrane miejsce.

Zostaną one wklejone i jednocześnie usunięte z oryginalnego miejsca.

Rysunek 4. Zaznaczono przykładową krawędź, na którą należy nacisnąć.

krawedz do przenoszenia komorek excela


Problemy z wycinaniem w Excelu

Poniżej opisuję ewentualne problemy bądź wątpliwości, które mogą pojawić się gdy wycinasz dane w Excelu:

 1. Wyciąłem i wkleiłem, ale dane nie chcą się dalej wklejać – tak jak wyżej pisałem, przy wycinaniu wkleić można tylko jeden raz (w takiej sytuacji skopiuj dane).
 2. Wyciąłem dane, ale wklejanie nie działa – być może wykonałeś/aś między wycięciem a wklejeniem jakieś „większe” operacje, które powodują, że Excel „zapomniał” o wyciętych danych. Może to być np. wstawienie nowego arkusza do pliku, otwarcie nowego pliku, włączenie makra. Wówczas postaraj się nie wykonywać żadnych czynności między wycięciem a wklejeniem.