Sortowanie z uwzględnieniem wielkości liter

Większość narzędzi Excela nie zwraca uwagi na wielkość znaków w tekstach. Podobnie jest przy sortowaniu – mała litera „a” jest traktowana tak samo jak duża „A”. Możesz jednak to zmienić w oknie Sortowanie, pod przyciskiem Opcje – zaznacz pole Uwzględnij wielkość liter.

Rysunek 1. Otwarcie okno sortowania w górnym menu Excela.

Rysunek 2. Okno sortowania i przycisk Opcje.

Rysunek 3. Opcja uwzględniania wielkości liter podczas sortowania w Excelu. Należy przy tym pamiętać o dwóch regułach:

    • Zasada jest taka, że małe litery są przed dużymi – np. „a” jest przed „A”.
    • Pamiętaj jednak, że wielkość znaków jest brana pod uwagę dopiero wtedy, gdy dwa teksty są dokładnie takie same. Jeśli w jednej komórce znajduje się „ac”, a w drugiej „Ab”, to nie jest ważny rozmiar litery „a” bo drugie litery są różne – oczywiście „b” jest przed „c”. Dopiero gdy są dwa takie same teksty, ale o różnej wielkości znaków („ac” oraz „Ac”), to ten zapisany z małej litery będzie wyżej na liście.