Linia trendu w Excelu

Linia trendu to linia, która próbuje odzwierciedlić kierunek zmian w danych, czyli trend. Skupimy się w tym artykule na tym, jak jej użyć w Excelu, pomijając statystyczny opis jej działania.


SPIS TREŚCI


Czym jest linia trendu

Linia trendu to linia, która próbuje odzwierciedlić ogólny kierunek zmian w danych lub ich trend w czasie. Jest to linia prostego dopasowania, która jest obliczana za pomocą metody regresji liniowej. Linia trendu jest używana w analizie danych i statystyce, aby pomóc w identyfikacji wzorców i tendencji w danych oraz do prognozowania przyszłych wartości. Linia trendu może być rysowana dla serii danych jednowymiarowych, takich jak np. czasowa seria danych lub wielowymiarowych, takich jak np. seria danych wielowymiarowych.

Rysunek 1. Przykład linii trendu stworzonej w Excelu.

przyklad linii trendu na wykresie excela


Wstawianie w Excelu linii trendu

Aby wstawić linię trendu musisz po pierwsze mieć w arkuszu wykres. Aby użyć linii trendu w Excelu, wykonaj następujące kroki:

  1. Umieść dane w arkuszu kalkulacyjnym Excela.
  2. Kliknij kartę Wstaw na wstążce.
  3. Wybierz opcję Wykres, a następnie wybierz odpowiedni typ wykresu dla Twoich danych, np. wykres kolumnowy.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy na serii danych, dla której chcesz dodać linie trendu (czyli np. na kolumnach widocznych na wykresie).
  5. Wybierz opcję Dodaj linię trendu.
  6. Wybierz odpowiedni typ linii trendu, który chcesz dodać – więcej o różnych typach przeczytasz w kolejnych sekcjach tego artykułu.

Linia trendu zostanie teraz wyświetlona na wykresie.

Rysunek 2. Opcja dodania linii trendu pod prawym przyciskiem myszy.

menu excela z opcja dodania linii trendu


Typy linii trendu dostępne w Excelu

Domyślny typ linii trendu to typ liniowy. Zobaczysz panel z dostępnymi opcjami gdy dodasz linię trendu, albo gdy zaznaczysz na wykresie linię trendu. W tym panelu jest kilka zakładek – gdy naciśniesz trzecią z nich, to pojawią się opcje wyboru typu linii trendu.

Rysunek 3. Panel Excela z typami linii trendu, których możesz użyć. 

rozne typy trendu na wykresie

Linia trendu LINIOWA

To najprostszy typ linii trendu. Linia trendu liniowa jest używana, gdy dane wykazują trend liniowy, co oznacza, że zmiany w wartości zależnej są proporcjonalne do zmian w wartości niezależnej.

Rysunek 4. Przykład liniowej linii trendu.

 kolejny przyklad w excelu liniowego trendu

Liniowa linia trendu jest przydatna w przypadku, gdy chcemy określić, czy dane wykazują trend wzrostowy, spadkowy lub pozostają stabilne. Można również wykorzystać liniową linię trendu do prognozowania przyszłych wartości na podstawie trendu.

Liniowy typ linii trendu jest często używany w dziedzinach, takich jak finanse, ekonomia, marketing, statystyka i nauki społeczne. Przykłady takich danych obejmują sprzedaż produktów, dochody firmy, wyniki ankiet oraz dane z badań naukowych.

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że liniowa linia trendu w Excelu jest tylko modelem i może być mniej dokładna, jeśli dane nie wykazują idealnej liniowej zależności. Dlatego zawsze warto przeprowadzić analizę danych, aby określić, czy liniowa linia trendu jest odpowiednim modelem dla danego zestawu danych.

Linia trendu WYKŁADNICZA

To linia trendu, która jest używana, gdy dane rosną lub maleją eksponencjalnie. Wartości funkcji wykładniczej zwiększają się eksponencjalnie, co oznacza, że im większa wartość x, tym większa wartość funkcji.

Wykładniczy typ linii trendu w Excelu jest najczęściej używany do analizy danych, które wykazują zależność wykładniczą. Takie dane są charakteryzowane przez szybki wzrost lub spadek wartości w czasie.

Wykładnicza linia trendu jest przydatna w przypadku analizy danych z dziedzin takich jak nauki przyrodnicze, inżynieria, ekonomia lub finanse, gdzie zmiany wartości zależnej są proporcjonalne do ilości czasu. Przykłady takich danych to wzrost populacji, tempo wzrostu gospodarczego, wzrost produkcji, rozwój technologiczny czy tempo zmian klimatu.

Linia trendu POTĘGOWA

To linia trendu, która jest używana, gdy dane wykazują zależność potęgową. Wartości funkcji potęgowej rosną lub maleją szybciej niż wartości liniowe lub wykładnicze, co oznacza, że zmiany w wartości zależnej są proporcjonalne do potęgi zmian w wartości niezależnej.

Potęgowa linia trendu jest przydatna w przypadku analizy danych z dziedzin takich jak nauki przyrodnicze, inżynieria lub ekonomia, gdzie zjawiska zmieniają się w tempie, które można opisać jako potęgowy wzrost lub spadek. Przykłady takich danych to wzrost siły wiatru, rosnące koszty produkcji wraz ze wzrostem produkcji, szybkość rozpadu substancji chemicznych itp.

Linia trendu LOGARYTMICZNA

W Excelu jest używana, gdy dane wykazują zależność logarytmiczną. Jest to często używane do analizy trendów w dziedzinach takich jak finanse lub nauki ścisłe. Takie dane są charakteryzowane przez początkowy szybki wzrost lub spadek wartości, a następnie spowolnienie tego tempa.

Przykłady takich danych to wartości indeksów giełdowych, wzrost kosztów produkcji przy większej produkcji, tempo wzrostu ilości ludności itp.

Linia trendu WIELOMIANOWA

To linia trendu, która jest używana, gdy dane wykazują złożony trend, który nie pasuje do innych typów linii trendu. Linia trendu wielomianowa może być używana do modelowania różnych rodzajów danych i trendów, ale może być również trudna do interpretacji w porównaniu do innych typów linii trendu.

Wielomianowa linia trendu jest przydatna w przypadku analizy danych z dziedzin takich jak nauki przyrodnicze, inżynieria, ekonomia czy matematyka, gdzie tempo wzrostu lub spadku danej wartości ulega zmianie w sposób złożony i nieregularny. Przykłady takich danych to zmiany temperatury w zależności od czasu, zmiany wydajności silnika w zależności od prędkości obrotowej, wzrost kosztów produkcji wraz ze wzrostem produkcji itp.