Poziome sortowanie w Excelu

Zazwyczaj tabele w Excelu są pionowe i także w pionie sortujemy. Czasem jednak mamy do czynienia z odwróconą tabelą, gdzie przydaje się sortowanie poziome.


SPIS TREŚCI


Czym jest sortowanie poziome w Excelu?

Zazwyczaj dane sortujemy w pionie – kolejność poszczególnych wierszy z danymi w ramach jakieś tabeli się zmienia. Możesz jednak sortować tabelę też w poziomie – kolejność kolumn będzie się wtedy zmieniała.


Opcja sortowania poziome w Excelu

Opcja, która pozwala na sortowanie w poziomie, znajduje się w oknie Sortowanie (zakładka Dane, przycisk Sortuj). Musisz w tym oknie kliknąć Opcje i zaznaczyć Sortuj od lewej do prawej.

Rysunek 1. Przycisk w menu Excela, który otwiera okno sortowania.

Rysunek 2. Przycisk otwierający dodatkowe opcje sortowania.

Rysunek 3. Opcja sortowania poziomego.

Podczas sortowania w poziomie musisz pamiętać o kilku rzeczach:

    • Nie ma możliwości zaznaczyć opcji Moje dane maja nagłówki. W związku z tym, Excel całą zaznaczoną tabelę będzie sortował, włącznie z pierwszą kolumną. Jeśli więc w pierwszej kolumnie masz nagłówki, to przed sortowaniem zaznacz swoją tabelę, ale z pominięciem właśnie tych nagłówków.
    • W polu Sortuj według, z racji tego, że sortowanie w poziomie nie widzi nagłówków, masz tylko ogólne tytuły „Wiersz 3”, „Wiersz 4”, „Wiersz 5”, itd. Numer wiersza, który widać, oznacza numer wiersza w ramach całego arkusza, a nie w ramach zaznaczonej tabeli.

Rysunek 4. Okno sortowania po wybraniu opcji sortowania poziomego.

Poza tym, sortowanie wygląda tak jak w przypadku sortowania pionowego.