Sortowanie w Excelu z listą niestandardową

Excel ma wbudowanych kilka list niestandardowych. Cóż to takiego? Są to pewne grupy wartości, np. nazwy kolejnych dni tygodni, czy nazwy miesięcy. Te listy są wykorzystywane, np. gdy przeciągasz komórkę z nazwą miesiąca, aby wypełnić kolejne komórki pozostałymi miesiącami.


Sortowanie z listą niestandardową

Możesz taką listę wykorzystać podczas sortowania w Excelu. Wyobraź sobie, że masz kolumnę z nazwami dni tygodnia w swojej tabeli. Chcesz teraz posortować według niej tabelę, tak żeby najpierw był poniedziałek, potem wtorek, itd. Nie jest to wcale kolejność alfabetyczna. Nazwy dni tygodnia, to nie są też liczby, że móc je posortować w kolejności rosnącej. Możesz więc użyć do tego listy niestandardowej:

  • Zaznacz swoją tabelę.
  • Przejdź do okna Sortowanie (w zakładce Dane, przycisk Sortuj).
  • Wybierz kolumnę do sortowania.
  • W polu kolejność wybierz Lista niestandardowa.
  • W oknie Listy niestandardowe wybierz jedną z list, klikając na nią dwukrotnie.
  • Zamknij okno Sortowanie, naciskając OK.

Rysunek 1. Otwieranie okna sortowania.

Rysunek 2. Przejście w oknie sortowania do list niestandardowych.

Rysunek 3. Wybór jednej z list niestandardowych.

Teraz dane będą w tabeli Excela sortowane zgodnie z kolejnością na wybranej liście. Możesz stworzyć oczywiście własne listy niestandardowe i wpisać do nich co tylko chcesz.


Niepełna lista niestandardowa

Może się zdarzyć tak, że w kolumnie, którą chcesz posortować znajduje się więcej wartości niż zapisanych zostało na liście niestandardowej. Nie przeszkadza to w zastosowaniu takiej listy w sortowaniu. Efektem będzie umieszczenie wartości, które Excel może odszukać na liście niestandardowej, w kolejności jaką ta lista wskazuje, natomiast wartości, które na liście się nie znalazły, zostaną umieszczone w dalszej kolejności, alfabetycznie.

Jeśli zastosujesz taką listę niestandardową ale w kolejności odwrotnej, wówczas na samym początku pojawią się wartości, których Excel na tej liście nie może odnaleźć, w kolejności odwrotnej do alfabetycznej. Dopiero potem pojawią się wartości z listy, w odwróconej kolejności.