WYSZUKAJ.POZIOMO w Excelu

WYSZUKAJ.POZIOMO to bliźniacza funkcja do funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO w Excelu. Ta pierwsza przydaje się przy tabelach poziomych (rzadziej używanych), a ta druga przy tabelach pionowych (zazwyczaj używanych).

Nie będę tutaj omawiał wszystkich cech tej funkcji, tylko skupię się na różnicach między nimi dwiema. Z tego powodu, polecam Ci poczytać najpierw o WYSZUKAJ.PIONOWO i wtedy wrócić tu, i doczytać kilka poniższych akapitów.


SPIS TREŚCI


Różnica między WYSZUKAJ.POZIOMO, a WYSZUKAJ.PIONOWO

Różnice między tymi dwoma funkcjami Excela można streścić następująco: wszystko co w WYSZUKAJ.PIONOWO dotyczyło kolumn, tutaj dotyczy wierszy. Argumenty funkcji:

    1. odniesienie – podaj znaną wartość, za pomocą, której chcesz wyszukiwać.
    2. tablica – zaznacz tabelę danych, w której znajdują się interesujące Ciebie informacje.
    3. nr_wiersza – podaj numer wiersza w ramach podanej tabeli danych, w której znajduje się kluczowa wartość z argumentu nr 1.
    4. wiersz – wybierz parametr wskazujący na to czy chcesz poszukiwać dokładnie wartości z argumentu nr 1, czy może być to wartość przybliżona, w sytuacji gdy nie zostanie znaleziona dokładnie taka sama.