WYSZUKAJ.POZIOMO w Excelu

Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO jest w Excelu bliźniaczą funkcją do WYSZUKAJ.PIONOWO. jest przydatna, gdy potrzebujesz wyszukać wartość w poziomie zamiast w pionie. Może być używana w różnych celach, np. do tworzenia zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych, w których dane są dynamicznie aktualizowane na podstawie wprowadzonych wartości.

Jeśli znasz już WYSZUKAJ.PIONOWO, to wszystkie najważniejsze założenia są takie same dla WYSZUKAJ.POZIOMO i możesz przejść do czytania sekcji „WYSZUKAJ.POZIOMO, gdy znam już WYSZUKAJ.PIONOWO”.


WYSZUKAJ.POZIOMO w Excelu – do czego jej używać?

Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO w programie Microsoft Excel służy do wyszukiwania wartości w wierszu i zwracania wartości z tego samego lub innego wiersza w tej samej tabeli. Innymi słowy, ta funkcja pozwala na wyszukanie wartości w wierszu i zwrócenie wartości z określonej kolumny w tym samym wierszu lub w innym wierszu.

Na rysunku poniżej zostało to zobrazowane. W pierwszym wierszy Excel szuka kluczowej wartości (identyfikatora). Gdy go znajdzie, to przechodzi wtedy do wskazanego przez Ciebie wiersza i to jest właśnie ta komórka (wartość), której szukaliśmy.

Rysunek 1. Schemat działania w Excelu funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO.

Przeszukiwanie szerokich tabel za pomocą WYSZUKAJ.POZIOMO

Wyobraź sobie, że masz tabelę, która jest bardzo szeroka, a niekoniecznie długa (można powiedzieć, że jest „pozioma”). Takie tabele zdarzają się dużo rzadziej niż tabele „pionowe”, ale czasami taki układ okazuje się przydatny. Przykładem, może być tabela, w której kolejne kolumny to kolejne daty (dni) i wówczas tabela przedstawia coś w rodzaju osi czasu.

W tabeli poniżej kolejne kolumny to kolejne dni roku. Zapisany tam jest status pracy poszczególnych pracowników („Praca”, „Urlop”, itp.). W pewnym miejscu (na początku arkusza w tym przykładzie) wyszukujesz informacji na temat statusu pracy dla wybranego dnia. WYSZUKAJ.POZIOMO wówczas szuka kolumny ze wskazaną datą, a następnie przesuwa się do wiersza wskazanego wewnątrz funkcji.

Szczegółowe informacje znajdziesz w kolejnych sekcjach tego artykułu, opisujących konkretnie działanie tej funkcji w Excelu.


Rysunek 2. Tabela ze statusem pracy w kolejnych dniach.

Wybór jednej z podanych możliwości w Excelu za pomocą WYSZUKAJ.POZIOMO

Działa podobnie jak w przypadku WYSZUKAJ.PIONOWO, ale w przypadku, gdy tabela pomocnicza jest „pozioma”. Na rysunku poniżej znajdziesz tabelę z różnymi stawkami za nadgodziny.

W tabeli głównej należy obliczyć całkowite wynagrodzenie za nadgodziny, które zależy od ilości godzin (podane są w tabeli), od podstawowej stawki wynagrodzenia (podana w komórce obok tabeli) oraz od stawki nadgodzin, zależnej od rodzaju tych nadgodzin -> tę informację należy wyszukać w tabelce pomocniczej, która w tym przypadku ma układ poziomy – dlatego użyjemy właśnie funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO.

Rysunek 3. W tabeli pomocniczej znajdują się stawki przypisane do różnego rodzaju nadgodzin.


Oto działanie funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO w Excelu

Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO działa w sposób podobny do funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO w Excelu, ale wyszukuje wartości w poziomie zamiast w pionie. Funkcja ta pobiera cztery argumenty: szukaną wartość, zakres komórek do wyszukania, numer wiersza, z którego ma zostać zwrócona wartość oraz flagę dokładnego dopasowania (opcjonalnie).

=WYSZUKAJ.PIONOWO(1. szukana wartość ; 2. tabela ; 3. numer wiersza ; 4. rodzaj dopasowania)

Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO zaczyna od poszukiwania szukanej wartości w pierwszym wierszu zakresu komórek określonego jako drugi argument funkcji. Gdy funkcja znajdzie szukaną wartość, pobiera wartość z komórki o określonym numerze wiersza (w tej samej kolumnie), określonym jako trzeci argument funkcji. Jeśli szukana wartość nie zostanie odnaleziona w pierwszym wierszu, funkcja przeszukuje kolejne wiersze zakresu komórek aż do momentu znalezienia szukanej wartości.

Rysunek 4. Przykład działania WYSZUKAJ.POZIOMO w Excelu.

  1. Wartość kluczowa – innymi słowy jest to identyfikator, czyli coś co jednoznacznie identyfikuje nam szukany element. Może to być np. data, numer produktu, numer zamówienia, itd.
  2. Tabela – wskazujesz tabelę, w której znajdują się potrzebne Ci dane. Ma ona zazwyczaj układ „poziomy” – nie różni się technicznie niczym od tabeli pionowej, ale zazwyczaj tabela „pozioma” ma nagłówki w pierwszej kolumnie, a każdy wiersz to osobny rodzaj informacji.
  3. Numer wiersza – WYSZUKAJ.POZIOMO przeszukuje tabelę z lewej do prawej, aż znajdzie wartość kluczową (to co podaliśmy w argumencie nr 1). Wtedy wiadomo, że cała kolumna opisuje ten szukany przez nas element. Ale tabela ma np. 30 wierszy, a funkcja może wyświetlić wartość tylko jednej z nich, więc ten argument, to jest wskazanie numeru wiersza w ramach zaznaczonej tabeli.
  4. Rodzaj wyszukiwania – jeśli flaga dokładnego dopasowania jest ustawiona na wartość TRUE, funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO zwróci wartość tylko wtedy, gdy szukana wartość będzie dokładnie odpowiadała wartości w komórce wiersza. Jeśli flaga jest ustawiona na wartość FALSE lub jest pominięta, funkcja zwróci wartość, która jest najbliższą wartością szukanej.

WYSZUKAJ POZIOMO – ćwiczenia i przykłady

Wyszukiwanie statusu pracy dla wskazanego dnia

Ten przykład dotyczyć będzie sytuacji z rysunku nr 2. Mamy w tabeli listę pracowników (w kolejnych wierszach) oraz kolejne dni (kolumny). Dla każdego z nich notowany jest status pracy („Praca”, „L4”, itp.).

Rysunek 5. Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO w komórce C2.

Wyobraźmy sobie, że teraz musimy znaleźć dla wskazanego pracownika status pracy z podanego dnia. Włączamy do tego funkcję WYSZUKAJ.POZIOMOW, którą zapisujemy w komórce C2:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(

Pierwszy argument, to będzie wartość, za pomocą której szukamy, czyli w tym przypadku data (w komórce C1):

=WYSZUKAJ.PIONOWO(C1

Drugi argument, to tabela, w której pierwszy wiersz może zawierać wartość przed chwilą przez nad podaną, czyli datę:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(C1;E1:ZA11

Trzeci argument, to numer wiersza, w którym zapisany jest szukany przez nas pracowników. w Funkcji WYSZUKAJ.POZIOMO musimy podać, konkretny numer. Więc sprawdzam, że podany pracownik P59007 znajduje się (w ramach naszej tabeli) w wierszy 6-tym z kolei (w obliczeniach uwzględniamy też nagłówek tabeli). Jeśli chcesz, aby Excel automatycznie wyliczał odpowiedni wiersz, to najlepiej użyć funkcji PODAJ.POZYCJĘ i INDEKS:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(C1;E1:ZA11;6

Ostatni argument to zazwyczaj 0 albo inaczej FAŁSZ”

=WYSZUKAJ.PIONOWO(C1;E1:ZA11;6;0)

Rysunek 6. Gotowa funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO w komórce Excela.

Wybór jednej z kilku wartości w poziomie

To będzie przykład, zobrazowany wcześniej na rysunku nr 3. Mamy tutaj listę wykonanych nadgodzin i naszym zadaniem jest obliczyć całkowity koszt wynagrodzeń za te nadgodziny. Istnieją jednak różne typy nadgodziny (w tygodniu, w weekendy, i inne), i ten typ został określony za każdym razem w tabeli. Dla tych typów zostały przypisane określone stawki wynagrodzenia (czyli o ile jest ono wyższe od standardowego wynagrodzenia).

Rysunek 7. Lista pracowników z nadgodzinami i z informacją o rodzaju nadgodzin.

lista pracownikow z nadgodzinami

Rysunek 8. Różne stawki nadgodzin.

Aby obliczyć całkowite wynagrodzenie, należy przemnożyć przez siebie 3 elementy:

  1. Liczbę przepracowanych nadgodzin.
  2. Podstawową stawkę (podaną w komórce G5).
  3. Stawką nadgodzin, wyszukaną z tabelki obok, za pomocą WYSZUKAJ.POZIOMO.

Zajmijmy się więc kluczowym elementem, czyli funkcją WYSZUKAJ.POZIOMO, którą zapisujemy w komórce D2:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(

Jej pierwszy argument, to będzie rodzaj nadgodzin, dla którego mamy znaleźć stawkę. Wskazujemy rodzaj z tego samego wiersza, czyli:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(B2

Drugi argument, to tabela, gdzie stawki przypisany są do rodzajów nadgodzin – czyli nasza pomocnicza tabela po prawej stronie. Pamiętaj jednak, aby wstawić do jej adresów dolary, bo nasza formuła zaraz będzie przeciągana:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(B2;$G$2:$J$3

Trzeci argument, to wskazanie numeru wiersza (liczonego w ramach naszej tabeli, a nie w ramach całego arkusza Excela), w którym znajdują się szukane przez nas stawki nadgodzin:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(B2;$G$2:$J$3;2

Na końcu zapisujemy standardowo 0 albo FAŁSZ:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(B2;$G$2:$J$3;2;0)

Teraz możesz formułę przeciągnąć do końca tabeli, czyli do komórki D11. W ten sposób, WYSZUKAJ.POZIOMO dla każdego z pracowników z osobna wyszuka odpowiedniej stawki nadgodzin.

Rysunek 9. Wyszukanie stawek nadgodzin.

wyszukanie w excelu odpowiednich stawek nadgodzin

Na koniec musimy jeszcze te stawki przemnożyć przez dwa pozostałe elementy, czyli przez podstawową stawkę wynagrodzenia oraz przez liczbę przepracowanych nadgodzin:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(B2;$G$2:$J$3;2;0)*$G$5*C2

Przeciągnij formułę ponownie do samego końca tabeli 🙂