Modulo w Excelu

Jest w matematyce, czy informatyce takie pojęcie jak modulo, czyli po prostu reszta z dzielenia przez siebie liczb całkowitych. Jest w Excelu funkcja, która wykonuje właśnie takie działanie, a nazywa się MOD.


SPIS TREŚCI


Reszta z dzielenia w Excelu, czyli modulo

O co w tym chodzi? Wyobraź sobie, że w tabeli znajduje się kolumna z ilością kilogramów pewnego materiału na magazynie, np. 22 kg. Do wytworzenia jednej sztuki produktu potrzeba 5 kg. Potrzebujesz wiedzieć, ile zostanie Ci resztek materiału, z których nie da się już zrobić kolejnego produktu. Wyprodukujesz 4 sztuki (po 5 kg każda) i zostanie Ci 2 kg reszty -> i właśnie te 2 kg reszty oblicza operacja modulo, która w Excelu nazywa się funkcją MOD.


Budowa funkcji MOD

Składa się ona z dwóch argumentów, gdzie pierwszy z nich, to liczba, która ma być dzielona, a drugi, to liczba, przez którą ta pierwsza będzie dzielona. Zobacz to na poniższym przykładzie.

Rysunek 1. Budowa funkcji MOD pokazana na prostym przykładzie.


Wyliczanie reszty z dzielenia (modulo) aby policzyć resztki materiału

Poniżej, na dodatkowym przykładzie, pokazuję typowe zastosowanie funkcjo MOD. W zadaniu poniżej musisz obliczyć, ile resztek mięsa pozostanie po sprzedaniu wszystkich możliwych porcji dań, przyrządzanych z wieprzowiny, cielęciny oraz drobiu. Do tego możesz użyć właśnie funkcji MOD.

  • Argument 1 – jest to wskazanie wartości do dzielenia – czyli dostępna ilość mięsa.
  • Argument 2 – jest to wskazanie wartości, przez którą dzielona jest pierwsza – rozmiar jednej porcji.

Rysunek 2. Funkcja MOD w przypadku ułamków.

Jak widać, nie ma problemu, aby używać tej funkcji z liczbami ułamkowymi. Ułamkiem może być zarówno pierwszy argument, jak i drugi, a także wynik funkcji MOD w Excelu, czyli reszta z dzielenia.


Szukanie co trzeciego wiersza za pomocą funkcji MOD

Czasami pewne operacje należy wykonać na „co którymś wierszy”. Funkcja MOD, czyli reszta z dzielenia pomaga w znalezieniu np. co trzeciego wiersza, ale także dowolnego innego w tabeli. Zobacz to na przykładzie poniżej.

W zadaniu musisz zapisać że kiedy należy wykonać pewien raport. Jest on wykonywany cyklicznie, co ileś dni (komórka E3). Skonstruuj taką formułę, która będzie co 3-ci wiersz (lub inaczej, w zależności od zawartości E3) wpisywać słowo „Tak”. Potrzebna jest funkcja WIERSZ, która będzie obliczała nr wiersza, w którym jest formuła i ten numer będzie w funkcji MOD dzielony przez 3. Jeśli wynik dzielenia wyniesie 0, to wtedy zapisane zostanie słowo „Tak”. Dodając lub odejmując od wyniku funkcji WIERSZ pewną liczbę, możesz sterować tym kiedy pojawi się pierwsze „Tak”.

Rysunek 3. Funkcja MOD pomaga znaleźć co trzeci wiersz w tabeli.

  • Argument 1 – jest to wskazanie wartości do dzielenia – czyli nr wiersza, zwrócony przez WIERSZ.
  • Argument 2 – jest to wskazanie wartości przez którą dzielona jest pierwsza – co ile wierszy ma się pojawić „TAK”, czyli zawartość komórki E3.
Dokładnie rozpracuj funkcję MOD

Sprawdź tysiące filmów szkoleniowych opisujących funkcje Excela.

 

Reszta z dzielenie może wyodrębnić część ułamkową

Jeśli pracujesz na liczbach ułamkowych, to może zajść potrzeba wyświetlenia w kolumnie obok tylko wartości ułamkowych z podanych liczb.

W zadaniu znajduje się lista płynów, które rozlewane są do zbiorników. W kolumnie „Liczba wypełnionych zbiorników” widać, ile zbiorników wypełniono ostatniego dnia. Należy obliczyć, jaka część ostatniego zbiornika (tego nie wypełnionego całkowicie) jest już uzupełniona płynem.

Rysunek 4. Dzielenie przez 1 za pomocą funkcji MOD pozwala otrzymać resztę z dzielenia, którą jest ułamkowa część wskazanej liczby.

  • Argument 1 – liczba wypełnionych zbiorników
  • Argument 2 – liczba 1, dzięki której wynikiem będzie ułamkowa część z liczby.