SUMA.ILOCZYNÓW w Excelu

Istnieje w Excelu taka funkcja jak SUMA.ILOCZYNÓW, która pozwala uprościć nam pewne podstawowe obliczenia.


SPIS TREŚCI


Do czego służy funkcja SUMA.ILOCZYNÓW?

Jak sama nazwa wskazuje, służy ona do tego, żeby sumować wyniki mnożenia przez siebie wielu komórek Excela. Najłatwiej będzie to opisać na przykładzie.

Prosty przykład na sumowanie iloczynów w Excelu

Mamy w tabeli dwie kolumny (patrz rysunek niżej) i wartości z kolumny A są mnożone przez wartości z kolumny B, a wynik zapisany jest w kolumnie C (czyli A2*B2, potem A3*B3, itd.). Wszystkie wyniki mnożenia (czyli iloczyny) są zapisane w kolumnie C, a na samym dole jest suma ich wszystkich (komórka C6 z wynikiem 60). Jak widać, takie obliczenia zajmują nieco miejsca i czasu. Jako alternatywę, można użyć funkcji SUMA.ILOCZYNÓW, którą widać w komórce D6 – w jednej komórce zostały wykonane te wszystkie, opisane wyżej obliczenia, a wynik otrzymaliśmy oczywiście tak samo prawidłowy.

Rysunek 1. Prosty przykład na użycie funkcji SUMA.ILOCZYNÓW.

Biznesowy przykład dla funkcji SUMA.ILOCZYNÓW

A teraz przykład, który posługuje się rzeczywistymi, biznesowymi okolicznościami. Analizujemy jakiś projekt, który jest wykonywany przez osoby na różnych stanowiskach. Każde stanowisko kosztuje jest określoną ilość pieniędzy za jedną godzinę pracy. Mając podane stawki oraz liczbę przepracowanych godzin, chcemy policzyć całkowity koszt wynagrodzeń dotyczących tego projektu. Możemy to zrobić „na piechotę”, tak jak w przykładzie wyżej, ale za pomocą funkcji SUMA.ILOCZYNÓW.

Rysunek 2. Sumowanie iloczynów w Excelu na przykładzie wynagrodzeń.

Zalety używania w Excelu funkcji SUMA.ILOCZYNÓW

Poniżej wymieniam konkretne zalety, więc samodzielnie oceń, czy ta funkcja Ci się przyda:

  • Oszczędność miejsca w arkuszu – nie wymaga kolumny pomocniczej, w której przechowywane by były wyniki mnożenia.
  • Krótszy czas zapisu – zazwyczaj szybciej się zapisuje tę funkcję, niż dokonuje obliczeń ręcznych.
  • Mniejszy rozmiar pliku – jeśli Twoja tabela ma wiele tysięcy wierszy, to w przypadku obliczeń ręcznych, zrobienie kolumny pomocniczej dodaje znaczną ilość danych do pliku, a tym samym jego rozmiar rośnie. Jeśli dokonujesz takich obliczeń dla kilku przypadków, to problem robi się kilka razy większy.
  • Szybszy plik – z tego samego powodu, co powyżej, formuł jest mniej, a więc plik oblicza się szybciej.

Jak działa funkcja SUMA.ILOCZYNÓW w Excelu?

Należy w tej funkcji, jako argumenty, wskazać zakresy komórek. Tych zakresów może być dowolnie dużo, w zależności do tego, jak dużo liczb chcemy przez siebie mnożyć. W przykładach powyżej, były to dwa zakresu (dwie kolumny), która miały być przez siebie mnożone, a ich wyniki na końcu dodane. Należy więc zaznaczać zakresy, które chcemy przez siebie mnożyć. Przy ich zaznaczaniu należy pamiętać o następujących zasadach:

  • Zaznaczane zakresy powinny składać się albo z jednej kolumny, albo z jednego wiersza. Jeśli w ramach jednego zakresu zaznaczyć np. obszar trzech kolumn i pięciu wierszy to funkcja będzie działać nieprawidłowo.
  • Kolejne zaznaczane zakresy powinny mieć ten sam rozmiar – jeśli jeden zakres będzie się składał z 99 komórek, a drugi z 100 komórek, to wynik formuły będzie błędny.
  • Jeśli jeden zakres jest pojedynczą kolumną, to drugi zakres nie powinien być pojedynczym wierszem, ale także kolumną. Podobnie w przypadku wierszy.

Rysunek 3. Błąd zaznaczenia w jednym zakresie wielu kolumn i wielu wierszy (czerwone zaznaczenie).

Rysunek 4. Błąd zaznaczenia dwóch zakresów o różnej długości (4 komórki niebieskie i 3 komórki czerwone).

Rysunek 5. Błąd zaznaczenia jednego zakresu jako kolumny (niebieski), a drugiego jako wiersza (czerwony).


Sumowanie wielokrotnego iloczynu w Excelu

Jeśli mamy do przemnożenie przez siebie wiele kolumn (lub wierszy), to SUMA.ILOCZYNÓW działa tak samo, tylko zaznaczamy po prostu wiele zakresów komórek Excela. Zobaczmy to na przykładzie:

W tabeli przedstawione zostały koszty wynagrodzeń pracowników pewnej firmy. Obliczamy, jaki był całkowity koszt wynagrodzeń dotyczący wybudowania budynku, posługując się danymi za poszczególne etapy budowy. Do niebieskiego pola wstawiamy funkcję SUMA.ILOCZYNÓW, która przemnoży dane z kolumn od A do D, a następnie wierszami doda je do siebie. Innymi słowy, w każdym wierszy mnoży ilość pracowników, przez ilość przepracowanych dni, następnie przez średnią ilość godzin dziennie i przez stawkę za godzinę – i to da nam koszty jednego etapu (jednego wiersza Excela). Na samym końcu te wszystkie iloczyny są sumowane.

Tysiące filmów szkoleniowych z funkcji Excela

Sprawdź za darmo calculatic.pl gdzie znajdziesz wiele więcej przykładowych zadań!

 

Widać, że w funkcji użyte są 4 argumenty – każdy z nich to osobna kolumna z naszej tabeli.

Rysunek 6. Sumowanie wielokrotnych iloczynów.


Liczenie wielu sum iloczynów dla jednej tabeli Excela

Przykład, który opiszę poniżej, nie wprowadzamy technicznie nic nowego. Chcę jednak pokazać, że czasami zachodzi potrzeba policzenia kilku sum i jeśli by nie używać do tego funkcji SUMA.ILOCZYNÓW, to zachodziłaby konieczność dodania wielu kolumn do naszej tabeli, a tym samym „rozdmuchania” jej rozmiarów.

W przykładzie należy policzyć Wartość sprzedaży, czyli przemnożyć kolumnę „Ilość sprzedaży” przez kolumnę „Cena jednostkowa”, ale także Koszt sprzedanych oraz Koszt wyprodukowanych. Gdybyśmy robili to „tradycyjnie”, to nasza tabela dostałaby dodatkowe 3 kolumny. W przypadku sumy iloczynów, mamy jedynie 3 dodatkowe komórki z podsumowaniem nad tabelą.

Rysunek 7. Kilka sum iloczynów w jednej tabeli Excela.