FRAGMENT.TEKSTU w Excelu

Funkcja FRAGMENT.TEKSTU wydobywa z podanego tekstu dowolny fragment i zwraca go jako wynik. Wyobraź sobie, że musisz z kolumny zawierającej numery PESEL pracowników, wyciągnąć informację o ich miesiącu urodzenia, który zapisany jest za pomocą trzeciej i czwartej cyfry.


SPIS TREŚCI


Budowa funkcji FRAGMENT.TEKSTU w Excelu

Funkcja używa 3 argumentów:

  1. Podaj tekst, z którego chcesz wydobyć jakiś fragment. Może to być tekst wpisany bezpośrednio w formule, ale wówczas musi znajdować się w cudzysłowie. Zazwyczaj jest to zaznaczenie komórki z takim tekstem. Może to być też wartość inna niż tekst, np. data, czy liczba.
  2. Podaj numer znaku w tym tekście, od którego chcesz zacząć wydobywać jego fragment (pierwszy znak tekstu ma numer 1).
  3. Podaj liczbę znaków, które chcesz z tekstu wydobyć, rozpoczynając od znaku na pozycji, którą podałeś w argumencie nr 2. Jeśli podasz liczbę większą niż pozostało znaków w tym tekście, to nie będzie to błąd – po prostu wszystkie znaki do końca zostaną wydobyte.

Zastosowanie funkcji FRAGMENT.TEKSTU

Zobrazuję to na przykładzie z numerami PESEL. Pierwszy argument to zaznaczenie komórki Excela z numerem PESEL. Drugi argument funkcji FRAGMENT.TEKSTU to liczba 3, bo numer miesiąca zaczyna się na trzeciej pozycji w PESELu. Ostatni argument to liczba 2, bo zaczynając od znaku numer 3, chce pobrać dwa znaki (trzeci i czwarty – bo to one określają miesiąc urodzenia).

Rysunek 1. Zastosowanie FRAGMENT.TEKSTU.

Wiele przykładów z funkcji tekstowych

Sprawdź za darmo calculatic.pl gdzie znajdziesz wiele więcej przykładowych zadań!