Jak sumować w Excelu?

Funkcja jest używana do tego aby sumować w Excelu liczby ze wskazanych komórek lub liczby bezpośrednio wpisane w formule wypełnioną liczbami. Możesz użyć tej funkcji aby szybko obliczyć sumę wartości z całej tej kolumny.


SPIS TREŚCI


Zadajesz sobie więc pytanie jak zsumować liczby w Excelu? Ten artykuł jest odpowiedzią na Twoje pytanie.

Budowa funkcji SUMA

Funkcja może posiadać od 1 argumentu do 256 argumentów:

Jak sumować w Excelu jeden zakres?

W przykładzie poniżej, musisz obliczyć sumę wartości z całego roku. W komórce D3 wprowadzona jest funkcja, a jako argument został zaznaczony zakres komórek od C3 do C14. Jest to najpopularniejszy sposób wykorzystania, gdzie zaznaczasz po prostu jeden zakres komórek i z niego wyliczana jest suma.

Jak sumować w Excelu wiele zakresów

W przykładzie poniżej, musisz obliczyć sumę wartości dla obydwu lat. Należy zsumować wartości zarówno z kolumny C, jak i F. W tym celu, w funkcji SUMA, jako pierwszy argument został zaznaczony zakres od C4 do C15, a jako drugi argument zakres od F4 do F15.

Suma zakresu oraz liczby?

W przykładzie poniżej, musisz obliczyć całkowitą wartość wynagrodzenia pewnego sprzedawcy. Oprócz podstawowego wynagrodzenia w kwocie 2.000 zł otrzymuje on również prowizję za sprzedaż, podaną w kolumnie „Prowizja”. Wynagrodzenie zostało policzone za pomocą funkcji SUMA, gdzie pierwszy argument to wszystkie komórki z prowizjami, natomiast drugi argument to stała wartość w kwocie 2.000. Jak widać, może w funkcji SUMA sumować również liczby bezpośrednio zapisane w formule, a nie tylko zawartość komórek.