Wykres giełdowy w Excelu

Analiza notowań na podstawie tabel giełdowych jest uciążliwa i nie pozwala na szybką analizę sytuacji na giełdzie, wyciąganie wniosków i prognozowanie. Krótko mówiąc inwestorom giełdowym, analitykom i specjalistom, którzy zajmują się analizą techniczną, potrzebne są dodatkowe narzędzia. Należą do nich wykresy, w tym wykres giełdowy, który z łatwością możemy stworzyć w Excelu.Wykresy giełdowe tworzone w Excelu pozwalają na znacznie łatwiejszą i szybszą analizę notowań giełdowych, a dobremu fachowcowi pozwalają na wychwycenie znaczących szczegółów, które umknęłyby przy analizie samych liczb. W wielu przypadkach analiza wykresów zastępuje czytanie tabel z danymi – jest szybsza i głębsza.

Excel oferuje 4 rodzaje wykresów giełdowych, które różnią się od siebie przede wszystkim danymi, które analizujemy, a przez to i ilością szczegółów, które możemy z nich odczytać.

Rodzaje wykresów giełdowych w Excelu:

 • Giełdowy maks.-min.- zamknięcie
 • Giełdowy otwarcie-maks.- min.- zamknięcie (tzw. świecowy)
 • Giełdowy obrót-maks.-min.-zamknięcie
 • Giełdowy obrót-otwarcie-maks.- min.-zamknięcie

Wykres giełdowy maks.-min.- zamknięcie

W jego użyciu niezbędne są trzy serii wartości takie, jak wskazuje jego nazwa:

 • maksimum,
 • minimum,
 • zamknięcie.

Dane w tabelce musimy umieścić w takiej kolejności, w jakiej występują w nazwie wykresu:

wykres giełdowy excel

Następnie wybieramy dowolną komórkę z danymi, a na wstążce Wstawianie wybieramy pierwszy z wykresów giełdowych.

wykresy giełdowe

Otrzymamy taki wykres

wykresy gieldowe

Aby poprawić czytelność wykresu wprowadzimy kilka zmian formatowania.

Zacznijmy od samych słupków maks.-min. Pogrubimy je i zmienimy ich kolor.

W tym celu podwójnie klikamy na słupek wykresu. Po prawej stronie ekranu otworzy się okno formatowania wykresu.

wykres gieldowy

Wybieramy opcje formatowania, które nas interesują. Zmieniamy kolor słupka, jego grubość oraz wielkość i kolor znacznika.

Otrzymujemy taki wykres:

jak czytać wykresy świecowe

Wykres Giełdowy otwarcie-maks.- min.- zamknięcie (tzw. świecowy)

Przy tworzeniu tego wykresu niezbędne są cztery serie wartości:

 • otwarcie
 • maksimum
 • minimum
 • zamknięcie

Dla tego wykresu dane musimy przygotować w takiej kolejności:

dane giełdowe excel

Wykres wstawiamy w arkuszu w ten sam sposób jak w poprzednim przypadku.

Kolory słupka, który obrazuje kurs otwarcia i zamknięcia akcji, mają następujące znaczenie:

Czarny – to słupek spadku (kurs zamknięcia mniejszy niż kurs otwarcia), biały – słupek wzrostu.

Do sformatowania wykresu wykorzystamy gotowe style wykresów:

rodzaje wykresów giełdowych

Otrzymamy np. taki wykres:

poradnik giełdowy

Wykres Giełdowy obrót-maks.-min.-zamknięcie

Wykres wymaga czterech serii wartości:

 • obrót
 • maksimum
 • minimum
 • zamknięcie

Dane przygotowujemy w podobny sposób, jak przy poprzednich rodzajach wykresu:

wykres giełdowy

Dalsze postępowanie jest identyczne jak poprzednio:

wykres giełdowy excel

Otrzymany wykres jest połączeniem wykresu maks.-min.-zamknięcie oraz kolumnowego.

Po sformatowaniu poszczególnych elementów otrzymamy taki wykres:

wykresy giełdowe

Wykres giełdowy obrót-otwarcie-maks.- min.-zamknięcie

Niezbędne jest użycie pięciu serii wartości:

 • obrót
 • otwarcie
 • maksimum
 • minimum
 • zamknięcie

Wykres ten daje najwięcej informacji o przebiegu notowań. Dane przygotowujemy wg zasad podanych w poprzednich przypadkach.

wykresy giełdowe

W kolejnym kroku otrzymamy taki wykres.

wykresy gieldowe

Przeprowadzimy modyfikację wykresu korzystając z wbudowanego stylu, a następnie zmodyfikujemy jego poszczególne elementy. Ostatecznie otrzymamy taki wykres:

jak czytać wykresy świecoweWykres giełdowy to jeden ze specjalistycznych wykresów dostępnych w Excelu. Wykorzystywany jest tylko w jednym celu – analizy danych giełdowych. Z tego powodu wymagany jest określony reżim przygotowania danych do wykresu, a z drugiej strony jako wykres specjalistyczny, daje najpełniejsze informacje.