Wykres giełdowy w Excelu

Analiza notowań na podstawie tabel giełdowych jest uciążliwa i nie pozwala na szybką analizę sytuacji na giełdzie, wyciąganie wniosków i prognozowanie. Krótko mówiąc inwestorom giełdowym, analitykom i specjalistom, którzy zajmują się analizą techniczną, potrzebne są dodatkowe narzędzia. Należą do nich wykresy, w tym wykres giełdowy, który z łatwością możemy stworzyć w Excelu.Wykresy giełdowe tworzone w Excelu pozwalają na znacznie łatwiejszą i szybszą analizę notowań giełdowych, a dobremu fachowcowi pozwalają na wychwycenie znaczących szczegółów, które umknęłyby przy analizie samych liczb. W wielu przypadkach analiza wykresów zastępuje czytanie tabel z danymi – jest szybsza i głębsza.

Excel oferuje 4 rodzaje wykresów giełdowych, które różnią się od siebie przede wszystkim danymi, które analizujemy, a przez to i ilością szczegółów, które możemy z nich odczytać.

Rodzaje wykresów giełdowych w Excelu:

 • Giełdowy maks.-min.- zamknięcie
 • Giełdowy otwarcie-maks.- min.- zamknięcie (tzw. świecowy)
 • Giełdowy obrót-maks.-min.-zamknięcie
 • Giełdowy obrót-otwarcie-maks.- min.-zamknięcie

Wykres giełdowy maks.-min.- zamknięcie

W jego użyciu niezbędne są trzy serii wartości takie, jak wskazuje jego nazwa:

 • maksimum,
 • minimum,
 • zamknięcie.

Dane w tabelce musimy umieścić w takiej kolejności, w jakiej występują w nazwie wykresu:

Następnie wybieramy dowolną komórkę z danymi, a na wstążce Wstawianie wybieramy pierwszy z wykresów giełdowych.

Otrzymamy taki wykres

Aby poprawić czytelność wykresu wprowadzimy kilka zmian formatowania.

Zacznijmy od samych słupków maks.-min. Pogrubimy je i zmienimy ich kolor.

W tym celu podwójnie klikamy na słupek wykresu. Po prawej stronie ekranu otworzy się okno formatowania wykresu.

Wybieramy opcje formatowania, które nas interesują. Zmieniamy kolor słupka, jego grubość oraz wielkość i kolor znacznika.

Otrzymujemy taki wykres:

Wykres Giełdowy otwarcie-maks.- min.- zamknięcie (tzw. świecowy)

Przy tworzeniu tego wykresu niezbędne są cztery serie wartości:

 • otwarcie
 • maksimum
 • minimum
 • zamknięcie

Dla tego wykresu dane musimy przygotować w takiej kolejności:

Wykres wstawiamy w arkuszu w ten sam sposób jak w poprzednim przypadku.

Kolory słupka, który obrazuje kurs otwarcia i zamknięcia akcji, mają następujące znaczenie:

Czarny – to słupek spadku (kurs zamknięcia mniejszy niż kurs otwarcia), biały – słupek wzrostu.

Do sformatowania wykresu wykorzystamy gotowe style wykresów:

Otrzymamy np. taki wykres:

Wykres Giełdowy obrót-maks.-min.-zamknięcie

Wykres wymaga czterech serii wartości:

 • obrót
 • maksimum
 • minimum
 • zamknięcie

Dane przygotowujemy w podobny sposób, jak przy poprzednich rodzajach wykresu:

Dalsze postępowanie jest identyczne jak poprzednio:

Otrzymany wykres jest połączeniem wykresu maks.-min.-zamknięcie oraz kolumnowego.

Po sformatowaniu poszczególnych elementów otrzymamy taki wykres:

Wykres giełdowy obrót-otwarcie-maks.- min.-zamknięcie

Niezbędne jest użycie pięciu serii wartości:

 • obrót
 • otwarcie
 • maksimum
 • minimum
 • zamknięcie

Wykres ten daje najwięcej informacji o przebiegu notowań. Dane przygotowujemy wg zasad podanych w poprzednich przypadkach.

W kolejnym kroku otrzymamy taki wykres.

Przeprowadzimy modyfikację wykresu korzystając z wbudowanego stylu, a następnie zmodyfikujemy jego poszczególne elementy. Ostatecznie otrzymamy taki wykres:

Wykres giełdowy to jeden ze specjalistycznych wykresów dostępnych w Excelu. Wykorzystywany jest tylko w jednym celu – analizy danych giełdowych. Z tego powodu wymagany jest określony reżim przygotowania danych do wykresu, a z drugiej strony jako wykres specjalistyczny, daje najpełniejsze informacje.

200 godzin szkoleń online z Excela

Wypróbuj platformę szkoleniową calculatic.pl i obejrzyj ponad 1300 filmów