Do czego może przydać się Power Query?

Arkusze programu Excel dostarczają wiele rozbudowanych funkcjonalności, które z powodzeniem można wykorzystać w pracy ze zbiorami danych. Dodatkowym ich uzupełnieniem są dodatki (poznaj 5 najlepszych dodatków Excela – TUTAJ). Umożliwiają one bardziej skuteczne zarządzanie eksperckimi zestawami danych, np. z zakresu biznesu czy statystyki. Ciekawym narzędziem z obszaru Business Intelligence jest dodatek Power Query.

Do czego służy wspomniane narzędzie? Jest ono jednym z trzech dostępnych (obok Power Pivot i Power View) dodatków usprawniających analizę danych biznesowych. Power Query umożliwia odnajdowanie, łączenie, a także modyfikację źródeł danych zgodnie z istniejącymi potrzebami. Jest on dostępny zarówno dla tradycyjnego Excela (począwszy od wersji 2010), jak i dla aplikacji Power BI Desktop.W jaki sposób działa Power Query?

Dostępne funkcjonalności dodatku Power Query umożliwiają wyszukiwanie źródeł danych, nawiązywanie połączeń pomiędzy nimi, a następnie odpowiednie ich przetworzenie, np. scalanie tabel czy usuwanie poszczególnych wierszy i kolumn. Co więcej, po zakończonej „obróbce” danych dzięki temu narzędziu da się tworzyć zaawansowane raporty (np. z wykorzystaniem kwerend), a także dzielić wnioskami z analiz.

W jaki sposób odbywa się przetwarzanie danych? Można je opisać w następujących krokach:

  • Tworzenie połączenia – nawiązywanie połączenia z danymi przechowywanymi w innej usłudze, w chmurze lub lokalnie
  • Przekształcanie – modyfikacja danych w zależności od bieżących potrzeb w taki sposób, że oryginalne źródło danych nie ulega zmianom
  • Łączenie danych – tworzenie modelu danych opartego na wielu źródłach
  • Udostępnianie – istnieje możliwość zapisania utworzonych kwerend, ich udostępnienia lub stworzenia na ich podstawie raportu

Co ważne, czynności wykonywane w dodatku Power Query są rejestrowane, co oznacza, że w prosty sposób można je cofnąć lub zmodyfikować. Istnieje także duża dowolność w zakresie wyboru źródła danych: od danych z sieci Web, pliku, bazy danych, platformy Azure, aż po tabele programu Excel.

Ogromną zaletą Power Query jest jego przejrzystość i intuicyjność, dzięki czemu da się z łatwością wykonać operacje, które niegdyś wymagały np. stworzenia makr w języku VBA. Dodatek ten umożliwia również nagranie sekwencji poleceń, którą można ponownie wykorzystać w przyszłości (analogicznie do nagrywania makr w programie Excel). Największe udogodnienie, które niesie ze sobą wykorzystanie Power Query, to ogromna oszczędność czasu: poprzez zastosowanie jego rozbudowanych funkcjonalności analitycy nie muszą się już martwić o stronę wizualną raportów, mogąc skupić się tylko na analizie danych i wyciąganiu praktycznych wniosków.

Tysiące filmów szkoleniowych z Excela

Sprawdź za darmo calculatic.pl gdzie znajdziesz wiele więcej przykładowych zadań!