EXCEL POZIOM ZAAWANSOWANY

Zobacz szczegółowe informacje na temat tego kursu online z Excela. Pamiętaj, że kupując dostęp na calculatic.pl, możesz korzystać ze wszystkich naszych kursów

Podstawowe informacje o zawartości kursu

W tabeli poniżej znajdziesz zbiorcze informacje o ilości różnych elementów, które składają się na kurs "Excel Poziom Zaawansowany". Przewijaj dalej, aby zobaczyć szczegóły.

ZAWARTOŚĆ KURSU ILOŚĆ
Szacowany czas trwania kursu 50 godzin
Łączny czas trwania filmów szkoleniowych 7 godzin 57 minut
Liczba filmów szkoleniowych 168 filmów
Liczba lekcji 32 lekcje
Liczba testów do rozwiązania 32 testy
Liczba zadań do pobrania i samodzielnego rozwiązania 24 zadania
Liczba artykułów 192 artykuły


Certyfikat

Certyfikat w formie elektronicznej

Możesz wygenerować i pobrać certyfikat ukończenia kursu w pliku pdf. Będzie na nim widniało Twoje imię i nazwisko, nazwa ukończonego kursu, oraz skrócony opis jego zawartości. Aby wygenerować certyfikat, musisz ukończyć przynajmniej 80% kursu online.Oprócz kursu korzystaj też z BAZY WIEDZY

Zobacz narzędzia automatyzujące pracę oraz wspierające Cię w nauce obsługi programu Excel

Mapa Excela

Możesz „klikać” po interaktywnym interfejsie Excela, aby otrzymać szczegółowe wyjaśnienia każdego z jego elementów.

Generator ćwiczeń

Możesz codziennie wygenerować zupełnie nowe pliki z ćwiczeniami do samodzielnego wykonania.

Baza funkcji

W Bazie Funkcji znajdziesz dokładny opis bliko 200 funkcji Excela, poszerzony o serię różnych praktycznych zastosowań.

Filmy szkoleniowe

Korzytaj z ponad 2.000 filmów. Do każdego z nich możesz pobrać plik z ćwiczeniem.

Encyklopedia

Obszerne kompendium wiedzy – artykuły, interaktywne, filmy, gotowe pliki Excela z zadaniami do ćwiczeń.

Ulubione

Możesz zapamiętywać często wykorzystywane narzędzia, artykuły lub filmy i mieć do nich dostęp w jednym miejscu.Filtrowanie zaawansowane

Filtr zaawansowany może wypełnić luki zwykłego filtrowania. Najpopularniejsze zalety filtru zaawansowanego to możliwość filtrowania alternatywnego, większa przejrzystość kryteriów, łatwiejsze zarządzanie kryteriami filtrowania, półautomatyzacja filtrowania, możliwość wykorzystania formuł w tworzeniu jeszcze bardziej przydatnych kryteriów.Liczba lekcji: 4 lekcje (a w nich 44 kroki)
Liczba testów: 4 testy
Liczba filmów: 19 filmów
Łączny czas trwania filmów: 45 minut

Funkcje analizy danych

W tej sekcji przedstawione zostaną wbudowane funkcje Excela, służące analizie danych (np. WYSZUKAJ.PIONOWO, ADR.POŚR, INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE, ILE.NIEPUSTYCH). Stosowane one są w celu wyszukiwania, wskazywania, pobierania danych oraz przede wszystkim tworzenia zaawansowanych, automatycznych i dynamicznych arkuszy. Dzięki temu, duża część pracy wykonywana może być przez program, oszczędzając czas Tobie.

Bardzo ważny w tym temacie jest dynamizm arkusza – należy go rozumieć jako umiejętność arkusza (pliku) do dostosowywania się do zmieniających się danych, ich ilości, położenia, do nowych danych, które są dopisywane.Liczba lekcji: 5 lekcji (a w nich 62 kroki)
Liczba testów: 5 testów
Liczba filmów: 34 filmy
Łączny czas trwania filmów: 2 godziny

Definiowanie nazw

Tworząc formuły w Excelu, używasz w nich często adresów komórek – odwołujesz się do wartości w tych komórkach. Adresy te niewiele znaczą dla osób, które nie znają na wylot Twojego arkusza. No bo, jeśli zobaczyć adres „G124:R248” to ciężko domyślić się co w tych komórkach się znajduje. Możesz więc wybrane komórki nazywać, tak aby wygodniej było pracować w arkuszu zarówno Tobie, jak i innym osobom. Powyższy przykład to tylko jedna z wielu zalet definiowania nazw.Liczba lekcji: 5 lekcji (a w nich 38 kroków)
Liczba testów: 3 testy
Liczba filmów: 10 filmów
Łączny czas trwania filmów: 24 minuty

Formatowanie warunkowe z formułami

Zaawansowane opcje formatowania warunkowego pozwalają nie tylko podkreślać miejsca, gdzie znajdują się określone wartości (np. liczby większe niż 0, największe liczby z danego zbioru danych), ale także wskazywać istotne miejsca w arkuszu na podstawie zmian zachodzących w różnych jego miejscach; automatycznie formatować wygląd arkusza, dostosowując go do zawartych w nim danych i oszczędzając pracę użytkownikowi pliku; sprawdzać poprawność danych za pomocą zaawansowanych formuł, uwzględniających wiele parametrów.Liczba lekcji: 3 lekcje (a w nich 24 kroki)
Liczba testów: 3 testy
Liczba filmów: 12 filmów
Łączny czas trwania filmów: 55 minut

Zaawansowane tabele przestawne

Tabele przestawne świetnie sprawdzają się jako sposób tworzenia raportów i wykresów prezentujących wyniki. Zagregowana forma pozwala w krótki sposób przedstawić najważniejsze informacje, bez konieczności przenoszenia zapisów tabeli przestawnej do osobnych komórek bądź arkuszy. Tabela przestawna, sama w sobie, może być raportem. Wykresy przestawne ułatwiają prezentację graficzną danych zawartych w tabelach przestawnych, tak aby prezentowanie danych na wykresie było jeszcze łatwiejsze niż za pomocą wbudowanych, standardowych narzędzi tworzenia wykresów.Liczba lekcji: 7 lekcji (a w nich 101 kroków)
Liczba testów: 7 testów
Liczba filmów: 58 filmów
Łączny czas trwania filmów: 2 godziny 48 minut

Funkcje tekstowe

W tej sekcji przedstawione są najważniejsze funkcje tekstowe, podzielone na kategorie: wyławianie części tekstu, edycja tekstów, obrabianie danych z systemu, wskazywanie cech tekstów. Będą to takie funkcje jak FRAGMENT.TEKSTU, LEWY, PRAWY, USUŃ.ZDBĘDNE.ODSTĘPY, ZNAJDŹ, DŁ, PODSTAW i inne.Liczba lekcji: 3 lekcje (a w nich 62 kroki)
Liczba testów: 3 testy
Liczba filmów: 17 filmów
Łączny czas trwania filmów: 37 minut

Walidacja danych

W tym temacie omówione zostanie narzędzie walidacji danych (poprawności danych), czyli narzędzie wspomagające zapewnienie wprowadzenia przez użytkowników prawidłowych danych do arkusza. Jednym ze sposobów walidowania jest tworzenie list rozwijanych – co dokładnie opisujemy w tym temacie.Liczba lekcji: 4 lekcje (a w nich 37 kroków)
Liczba testów: 4 testy
Liczba filmów: 13 filmów
Łączny czas trwania filmów: 28 minut