Zarządzanie kursami online dla swoich pracowników

Calculatic jest dostosowany do potrzeb firm, tak aby szkolenie pracowników było proste!

Opcje zarządzania
Monitorowanie postępów
Wyniki testów
Interaktywne raporty
Certyfikaty
Wygodne przydzielanie licencji

OPCJE ZARZĄDZANIA

Wskazana przez klienta osoba zostaje menedżerem aplikacji calculatic. Oznacza to, że może w kontakcie z nami przydzielać nowe licencje, zarządzać użytkownikami, składać zamówienia na wiele licencji, aby otrzymać atrakcyjną ofertę cenową.MONITOROWANIE POSTĘPÓW

Osoba, która posiada status menedżera, może sprawdzać informacje o każdym z pracowników, którzy korzystają z aplikacji – jakie kursy realizowali, jaką ich część ukończyli, które lekcje przeglądali. Może także zobaczyć ile razy i kiedy ostatnio się logowali. Menedżer może także normalnie korzystać z treści umieszczonych na calculatic.WYNIKI TESTÓW

W każdym z kursów znajduje się kilkadziesiąt testów, która wspierają skuteczność nauki i jednocześnie pozwalają obserwować postępy. Menedżer ma wgląd do wyników każdego z testów wszystkich osób korzystających z calculatic.INTERAKTYWNE RAPORTY

Menedżer ma dostęp do interaktywnych raportów po zalogowaniu do calculatic. Właśnie tam zobrazowane są informacje o postępach i wynikach testów uczestników. Dane dostępne są też w formie pliku csv do pobrania. Na życzenie klienta możemy przygotować specjalne raporty, które wyślemy do niego w wiadomości email.CERTYFIKATY

Każdy z uczestników może otrzymać certyfikat. Warunkiem jest ukończenie minimum 80% kursu. Z każdego kursu może wygenerować osobny certyfikat w formie pliku pdf.WYGODNE PRZYDZIELANIE LICENCJI

To normalne, że w firmach są kadrowe rotacje. Jeśli któryś z pracowników nie może (lub nie chce) dłużej korzystać z calculatic, menedżer może wykorzystać jego licencje, przypisując ją do innego pracownika. Nie ma ryzyka, że licencje się "zmarnują".