EXCEL TABELE PRZESTAWNE

Zobacz szczegółowe informacje na temat tego kursu online z Excela. Pamiętaj, że kupując dostęp na calculatic.pl, możesz korzystać ze wszystkich naszych kursów

Podstawowe informacje o zawartości kursu

W tabeli poniżej znajdziesz zbiorcze informacje o ilości różnych elementów, które składają się na kurs "Excel Tabele Przestawne". Przewijaj dalej, aby zobaczyć szczegóły.

ZAWARTOŚĆ KURSU ILOŚĆ
Szacowany czas trwania kursu 21 godzin
Łączny czas trwania filmów szkoleniowych 7 godzin 56 minut
Liczba filmów szkoleniowych 198 filmów
Liczba lekcji 30 lekcji
Liczba testów do rozwiązania 30 testów
Liczba zadań do pobrania i samodzielnego rozwiązania 0 zadań
Liczba artykułów 134 artykuły


Certyfikat

Certyfikat w formie elektronicznej

Możesz wygenerować i pobrać certyfikat ukończenia kursu w pliku pdf. Będzie na nim widniało Twoje imię i nazwisko, nazwa ukończonego kursu, oraz skrócony opis jego zawartości. Aby wygenerować certyfikat, musisz ukończyć przynajmniej 80% kursu online.Oprócz kursu korzystaj też z BAZY WIEDZY

Zobacz narzędzia automatyzujące pracę oraz wspierające Cię w nauce obsługi programu Excel

Mapa Excela

Możesz „klikać” po interaktywnym interfejsie Excela, aby otrzymać szczegółowe wyjaśnienia każdego z jego elementów.

Generator ćwiczeń

Możesz codziennie wygenerować zupełnie nowe pliki z ćwiczeniami do samodzielnego wykonania.

Baza funkcji

W Bazie Funkcji znajdziesz dokładny opis bliko 200 funkcji Excela, poszerzony o serię różnych praktycznych zastosowań.

Filmy szkoleniowe

Korzytaj z ponad 2.000 filmów. Do każdego z nich możesz pobrać plik z ćwiczeniem.

Encyklopedia

Obszerne kompendium wiedzy – artykuły, interaktywne, filmy, gotowe pliki Excela z zadaniami do ćwiczeń.

Ulubione

Możesz zapamiętywać często wykorzystywane narzędzia, artykuły lub filmy i mieć do nich dostęp w jednym miejscu.Wstęp do tabel przestawnych

Tabela przestawna to jedno z najsławniejszych narzędzi w Excelu. Jest to po prostu dodatkowa tabela, którą wstawiamy do arkusza i dzięki której możemy analizować dane z innych tabel. Tabela przestawna jest więc obiektem, który widzisz w arkuszu, często dość dużym i daje ogromne możliwości analizy danych. Jednocześnie jest stosunkowo łatwa w obsłudze – prostsza niż używanie formuł, czy programowania w VBA.Liczba lekcji: 2 lekcje (a w nich 18 kroków)
Liczba testów: 2 testy
Liczba filmów: 14 filmów
Łączny czas trwania filmów: 20 minut

Podstawy tworzenia tabeli przestawnej

W tym temacie omówione zostały kolejne kroki potrzebne do wstawienia tabeli przestawnej. Przedstawione są również zasady układania odpowiednich pól, tak aby tabela przestawna gotowa była do prezentacji danych.Liczba lekcji: 4 lekcje (a w nich 68 kroków)
Liczba testów: 4 testy
Liczba filmów: 40 filmów
Łączny czas trwania filmów: 1 godzina 44 minuty

Sposoby podsumowania i prezentowania danych

Istotą tworzenia tabel przestawnych jest zaprezentowanie pewnych danych. Najczęściej są to dane liczbowe, które można przedstawić w tabeli przestawnej na różne sposoby. Celem tworzenia tabeli przestawnej jest przekształcenie danych, które użytkownik już posiada w tabeli źródłowej, w taki sposób aby przynosiły one więcej informacji oraz były czytelniejsze. W tym celu można zastosować różne sposoby podsumowania oraz prezentowania danych.Liczba lekcji: 3 lekcje (a w nich 30 kroków)
Liczba testów: 3 testy
Liczba filmów: 21 filmów
Łączny czas trwania filmów: 40 minuty

Grupowanie danych

Tabela przestawna pozwala na grupowanie danych w ramach Wierszy lub Kolumn. Użytkownik może potrzebować np. pogrupować dane według dat, ale jako jednostkę chce wybrać miesiące, a nie pojedyncze dni. W ten sposób otrzymuje tabelę z dwunastoma wierszami, odpowiadającymi kolejnym miesiącom, zamiast kilkuset wierszy gdzie każdy z nich odpowiada pojedynczemu dniowi. Grupowanie można zastosować dla różnych typów danych.Liczba lekcji: 3 lekcje (a w nich 29 kroków)
Liczba testów: 3 testy
Liczba filmów: 20 filmów
Łączny czas trwania filmów: 35 minuty

Wyszukiwanie danych

W tym temacie skupimy się na opcji filtrowania tabeli przestawnej. Omówimy sobie też, w jaki sposób można sprawdzić dane, które kryją się za konkretną pozycją w tabeli przestawnej (czyli jak sprawdzić szczegółowe dane).Liczba lekcji: 2 lekcje (a w nich 31 kroków)
Liczba testów: 2 testy
Liczba filmów: 19 filmów
Łączny czas trwania filmów: 40 minut

Aktualizacja danych

Tabela przedstawia dane, które są wprowadzone w tabeli źródłowej. Jednak tabela źródłowa może się zmieniać – czy te zmiany są wówczas widoczne w tabeli przestawnej? Odpowiadamy wyczerpująco na to i inne pytania dotyczące odświeżania się danych.Liczba lekcji: 3 lekcje (a w nich 18 kroków)
Liczba testów: 3 testy
Liczba filmów: 10 filmów
Łączny czas trwania filmów: 44 minut

Formuły w tabelach przestawnych

Czasami tworzy się formuły poza tabelą przestawną, a ją samą traktuje się jako tabelę do przeszukiwania. W tej sytuacji formuły pozwalają osiągnąć jeszcze więcej osobom, które dobrze się czują w korzystaniu z nich. Można jednak użyć formuł także „wewnątrz” tabeli przestawnej. Pozwala to jeszcze lepiej wykorzystać je w pracy, ale dotyczy to zazwyczaj już bardzo zaawansowanego korzystania z tabel przestawnych. Działają one nieco inaczej niż zwykłe formuły, a przede wszystkim, są "zamykane" w czymś co nazywa się Pole obliczeniowe oraz Element obliczeniowy.Liczba lekcji: 3 lekcje (a w nich 48 kroków)
Liczba testów: 3 testy
Liczba filmów: 27 filmów
Łączny czas trwania filmów: 1 godzina 21 minut

Dopasowanie ustawienia tabeli

W tym temacie będzie mowa o dostosowywaniu układu tabeli przestawnej do własnych potrzeb. Omówione zostały narzędzia pozwalające edytować wygląd układu, a nie zależności pomiędzy danymi. Informacje te będą dotyczyć wstawiania i ukrywania elementów pomocniczych do tabeli przestawnej, sterowania automatycznymi podsumowaniami oraz graficznej prezentacji tabeli.Liczba lekcji: 3 lekcje (a w nich 39 kroków)
Liczba testów: 3 testy
Liczba filmów: 21 filmów
Łączny czas trwania filmów: 47 minut

Graficzne prezentowanie danych

Aby móc w wygodny i przede wszystkim dynamiczny sposób prezentować dane tabel przestawnych w graficznej formie, stworzono narzędzie o nazwie wykres przestawny. Działa on bardzo podobnie do standardowych wykresów programu Excel, ale posiada zaletę dynamicznego dostosowywania się do zawartości tabeli przestawnej.Liczba lekcji: 4 lekcje (a w nich 30 kroków)
Liczba testów: 4 testy
Liczba filmów: 20 filmów
Łączny czas trwania filmów: 37 minut

Praca z wieloma tabelami

Zobaczysz jak szybko tworzyć wiele tabel przestawnych, ale także jak tworzyć tabelę przestawną na podstawie wielu tabel źródłowych.Liczba lekcji: 3 lekcje (a w nich 21 kroków)
Liczba testów: 3 testy
Liczba filmów: 11 filmów
Łączny czas trwania filmów: 28 minut