EXCEL POZIOM ŚREDNI

Zobacz szczegółowe informacje na temat tego kursu online z Excela. Pamiętaj, że kupując dostęp na calculatic.pl, możesz korzystać ze wszystkich naszych kursów

Podstawowe informacje o zawartości kursu

W tabeli poniżej znajdziesz zbiorcze informacje o ilości różnych elementów, które składają się na kurs "Excel Poziom Średni". Przewijaj dalej, aby zobaczyć szczegóły.

ZAWARTOŚĆ KURSU ILOŚĆ
Szacowany czas trwania kursu 51 godzin
Łączny czas trwania filmów szkoleniowych 6 godzin 16 minut
Liczba filmów szkoleniowych 194 filmy
Liczba lekcji 42 lekcje
Liczba testów do rozwiązania 42 testy
Liczba zadań do pobrania i samodzielnego rozwiązania 132 zadania
Liczba artykułów 215 artykułów


Certyfikat

Certyfikat w formie elektronicznej

Możesz wygenerować i pobrać certyfikat ukończenia kursu w pliku pdf. Będzie na nim widniało Twoje imię i nazwisko, nazwa ukończonego kursu, oraz skrócony opis jego zawartości. Aby wygenerować certyfikat, musisz ukończyć przynajmniej 80% kursu online.Oprócz kursu korzystaj też z BAZY WIEDZY

Zobacz narzędzia automatyzujące pracę oraz wspierające Cię w nauce obsługi programu Excel

Mapa Excela

Możesz „klikać” po interaktywnym interfejsie Excela, aby otrzymać szczegółowe wyjaśnienia każdego z jego elementów.

Generator ćwiczeń

Możesz codziennie wygenerować zupełnie nowe pliki z ćwiczeniami do samodzielnego wykonania.

Baza funkcji

W Bazie Funkcji znajdziesz dokładny opis bliko 200 funkcji Excela, poszerzony o serię różnych praktycznych zastosowań.

Filmy szkoleniowe

Korzytaj z ponad 2.000 filmów. Do każdego z nich możesz pobrać plik z ćwiczeniem.

Encyklopedia

Obszerne kompendium wiedzy – artykuły, interaktywne, filmy, gotowe pliki Excela z zadaniami do ćwiczeń.

Ulubione

Możesz zapamiętywać często wykorzystywane narzędzia, artykuły lub filmy i mieć do nich dostęp w jednym miejscu.Powtórka z adresowania

Nauczymy się najważniejszej rzeczy, jeśli chodzi o tworzenie formuł, czyli jak odwoływać się do komórek (popularne "dolary"). W kursie podstawowym poruszamy ten temat szczegółowo, natomiast w kursie średniozaawansowanym proponujemy powtórkę tego zagadnienia.Liczba lekcji: 1 lekcja (a w niej 4 kroki)
Liczba testów: 1 test
Liczba filmów: 4 filmy
Łączny czas trwania filmów: 10 minut

Funkcje analizy

Omawiamy tutaj kilka kluczowych funkcji w Excelu, takich jak WYSZUKAJ.PIONOWO, LICZ.JEZELI, SUMA.JEZELI, LICZ.WARUNKI, czy SUMA.WARUNKÓW. Pozwalają one automatycznie wyszukiwać informacji i dokonywać obliczeń na dużych tabelach danych.Liczba lekcji: 9 lekcji (a w nich 101 kroków)
Liczba testów: 9 testów
Liczba filmów: 44 filmy
Łączny czas trwania filmów: 1 godzina 34 minuty

Formatowanie warunkowe

Formatowanie warunkowe zmienia wygląd komórek w zależności od znajdujących się w nich danych. To narzędzie ma kilka wersji, dlatego musisz wiedzieć w której grupie szukać rozwiązania, którego właśnie potrzebujesz.Liczba lekcji: 5 lekcji (a w nich 104 kroków)
Liczba testów: 5 testów
Liczba filmów: 33 filmy
Łączny czas trwania filmów: 43 minuty

Funkcje logiczne

Ta sekcja skupia się właśnie na wartościach logicznych. Wartości logiczne mogą przyjmować tylko jedną z dwóch postaci – PRAWDA lub FAŁSZ. Określają one jednoznacznie czy pewne wyrażenie, stwierdzenie, zapis są prawdziwe lub fałszywe. Jedna z najbardziej popularnych i przydatnych funkcji to JEŻELI. Wynikiem działania tej funkcji jest stwierdzenie, czy coś jest prawdziwe czy fałszywe. Innymi słowy, czy coś pełnia warunek przez nas postawionyLiczba lekcji: 4 lekcje (a w nich 56 kroków)
Liczba testów: 4 testy
Liczba filmów: 22 filmy
Łączny czas trwania filmów: 52 minuty

Style

Użytkownik może nadać wybranym komórkom pewien styl, co pozwala na późniejsze szybkie zmiany wyglądu wszystkich komórek objętych tym samym stylem. Ponadto, za pomocą jednego kliknięcia użytkownik może przypisać kilka cech formatu komórek co przyspiesza pracę.Liczba lekcji: 2 lekcje (a w nich 21 kroków)
Liczba testów: 2 testy
Liczba filmów: 2 filmy
Łączny czas trwania filmów: 4 minuty

Funkcje dat

Excel posiada charakterystyczny typ danych, nazywany datami. Służy on do przechowywania informacji na temat czasu w formie dat, do operacji na datach oraz do ich odpowiedniej analizy. Zbudowanie osobnego typu danych, dedykowanego do czasu, stanowi duże ułatwienie w pracy. Drugim typem danych, idącym z nim w parze, jest czas.Liczba lekcji: 4 lekcje (a w nich 83 kroki)
Liczba testów: 4 testy
Liczba filmów: 18 filmów
Łączny czas trwania filmów: 30 minut

Ochrona danych

Możesz na różne sposoby zabezpieczać swój plik przed niechcianymi zmianami, których może dokonać ktoś inny, albo Ty, poprzez nieuwagę. W tym miejscu dowiesz się jak chronić wybrane, konkretne komórki. Tak naprawdę, możliwości ochrony komórek są znacznie bogatsze niż tylko decydowanie o tym, czy można je zmieniać, czy nie, ale więcej szczegółów przeczytasz w kolejnych lekcjach.Liczba lekcji: 3 lekcje (a w nich 31 kroków)
Liczba testów: 3 testy
Liczba filmów: 9 filmów
Łączny czas trwania filmów: 14 minut

Grupowanie

Grupowanie danych polega na przyporządkowaniu określonej liczbie przylegających do siebie wierszy lub kolumn, rozwijanego paska, pozwalającego te dane chować lub prezentować.Liczba lekcji: 5 lekcji (a w nich 39 kroków)
Liczba testów: 5 testów
Liczba filmów: 14 filmów
Łączny czas trwania filmów: 21 minut

Suma częściowa

Drugim narzędzie służącym do grupowania i podsumowywania danych jest Suma częściowa. Suma częściowa śledzi tabelę danych wskazaną przez użytkownika od góry do dołu. W momencie, gdy spotyka w wybranej kolumnie nową wartość danych (np. nową nazwę miasta), tworzy wiersz podsumowujący dane znajdujące się powyżej.Liczba lekcji: 3 lekcje (a w nich 36 kroków)
Liczba testów: 3 testy
Liczba filmów: 11 filmów
Łączny czas trwania filmów: 21 minut

Podstawy tabel przestawnych

Tabela przestawna jest zaawansowanym i wielofunkcyjnym narzędziem. Może być stosowana w różnych celach, dzięki swej elastyczności i łatwości obsługi. W tym kursie zaczniesz od podstawowych zagadnień i rozwiniesz swoje umiejętności w kwestii korzystania z tabel przestawnych.Liczba lekcji: 6 lekcji (a w nich 66 kroków)
Liczba testów: 6 testów
Liczba filmów: 37 filmów
Łączny czas trwania filmów: 1 godzina 27 minut