Sortowanie w tabeli przestawnej

Zazwyczaj tworząc tabelę przestawną wstawiamy jakieś pole do etykiet wierszy, które opisuje nasze dane. Możesz wówczas posortować w tabeli przestawnej te etykiety, klikając przycisk filtru i wybierając jedną z dwóch opcji u góry.

Sortowanie etykiet kolumn

Możesz analogicznie do wierszy sortować także kolumny w tabeli przestawnej. Musisz mieć umieszczone pole w etykietach kolumn i wówczas możesz zmieniać kolejność tych etykiet (kolejność kolumn). Aby to zrobić naciśnij przycisk filtru i wybierz jedną z dwóch opcji na górze.

Ręczne sortowanie w tabeli przestawnej

Jeśli nie chcesz sortować według standardowej kolejności (np. alfabetycznie, czy rosnąco), to możesz ręcznie zmienić kolejność danych w tabeli przestawnej.

Jeśli chcesz zmienić kolejność wierszy, zaznacz nagłówek takiego wiersza, złap za jego krawędź i przeciągnij w górę lub w dół. Cały wiersz zostanie przesunięty.

Analogicznie możesz postępować z kolumnami, jeśli do etykiet kolumn zostały wstawione w jakieś pole.

Sortowanie w tabelach przestawnych zagnieżdżonych pól w etykietach

Jeśli masz w etykietach wierszy (lub kolumn) więcej niż jedno pole, to zostają one zagnieżdżone. Aby wskazać, które z nich ma zostać posortowane, naciśnij przycisk filtru, wybierz na liście u góry odpowiednie pole i naciśnij jeden z przycisków sortowania.

Sortowanie według pola wartości

Jeśli chcesz sortować według jednej z kolumn z wartościami, czyli według kolumn, które nie mają u góry przycisku filtru, to najłatwiej jest to zrobić w następujący sposób:

  1. Zaznaczasz jedną komórkę w kolumnie, według której chcesz sortować (dowolną komórkę tej kolumny w ramach tabeli przestawnej).
  2. Idziesz w menu do zakładki Dane i klikasz jeden z przycisków sortowania.
  3. Tabela przestawna zostaje posortowana.

 

200 godzin szkoleń online z Excela

Wypróbuj platformę szkoleniową calculatic.pl i obejrzyj ponad 1300 filmów