Jaki jest cel stosowania tabel przestawnych?

W zależności od charakteru wykonywanej pracy tabele przestawne mogą być wykorzystywane w różnych celach. Do rodzajów wykorzystania tabel przestawnych zaliczamy:

Analiza

Tabele przestawne mogą być wykorzystywane do analizy dużej ilości danych. Duża ilość oznacza, że tabela zapisana w Excelu składa się z wielu kolumn i wierszy. Taka tabela przypomina wyglądem te znajdujące się w bazach danych. Przez analizę, natomiast należy rozumieć proces wyciągania wniosków na podstawie danych znajdujących się w arkuszu. Tabele przestawne ułatwiają to zadanie, dostarczając szereg możliwości związanych z przedstawianiem danych, grupowaniem, a także podsumowaniem.

Agregacja

Za pośrednictwem tabeli przestawnych użytkownik ma możliwość połączyć (zagregować) poszczególne grupy danych, zgodnie z własnymi preferencjami. W rezultacie, tabela składająca się z dużej liczby danych może zostać przedstawiona w bardziej przejrzysty sposób, a mianowicie w tabeli, mieszczącej się w całości na ekranie monitora.

Podsumowanie

Z wykorzystaniem tabeli przestawnej, użytkownik może w łatwy sposób dokonać podsumowania danych zawartych w bazie danych, w wybrany przez siebie sposób. Możliwe jest obliczanie sumy wartości dla wskazanych grup danych, zliczanie ilości wystąpień pewnych zapisów w bazie danych, obliczanie wskaźników statystycznych, czy szukanie największych i najmniejszych wartości w określonej grupie danych.

Rekonfiguracja

Narzędzie to pozwala na błyskawiczną rekonfiguracje sposobu prezentowania danych tak, aby w przeciągu kilku sekund otrzymać zupełnie nowe zestawienie, zbudowane na bazie takich samych danych, prezentujące inne informacje na ich temat.

Filtrowanie i segregacja

Narzędzia tabeli przestawnej pozwalają w wygodny sposób filtrować oraz segregować dane w tabeli przestawnej tak, aby przedstawiać możliwie najczytelniej oczekiwane przez użytkownika informacje.

Porównywanie danych

Tabele przestawne pozwalają na porównywanie danych ze sobą w łatwy sposób, w ramach ustalonych grup danych. Możliwe jest obliczenie ich stosunku do siebie, różnicy, a także zastosowanie wielu innych sposobów porównania

Przeglądanie i sprawdzanie poprawności danych

Możliwość agregacji podsumowania danych pozwala w łatwy sposób przeglądać dane, nie zajmujące już tak wielu wierszy jak dane źródłowe. Ponadto odpowiednie zastosowanie narzędzia pomaga w sprawdzeniu czy w danych źródłowych nie pojawiły się błędne zapisy.

Tworzenie raportów i wykresów

Tabele przestawne świetnie sprawdzają się jako sposób tworzenie raportów i wykresów prezentujących wyniki. Zagregowana forma pozwala w krótki sposób przedstawić najważniejsze informacje, bez konieczności przenoszenia zapisów tabeli przestawnej do osobnych komórek bądź arkuszy. Tabela przestawna sama w sobie może być raportem. Wykresy przestawne ułatwiają prezentację graficzną danych zawartych w tabelach przestawnych tak, aby prezentowanie danych na wykresie było jeszcze łatwiejsze niż za pomocą wbudowanych, standardowych narzędzi tworzenia wykresów. Zapisz się na szkolenie z Excela, żeby poznać jeszcze więcej ciekawostek odnośnie tabel przestawnych!

200 godzin szkoleń online z Excela

Wypróbuj platformę szkoleniową calculatic.pl i obejrzyj ponad 1300 filmów