Filtrowanie według koloru w Excelu

Jeśli w tabeli znajdują się komórki z kolorowym tłem lub czcionką, to możesz takie dane też przefiltrować, opcja menu filtrowania staje się wtedy inna niż w klasycznym filtrowaniu w Excelu.Jak filtrować według koloru?

Jak więc filtrować w Excelu? Opcje filtrowania według koloru znajdziesz w autofiltrze. Możliwe jest jedynie filtrowanie według koloru komórki lub koloru czcionki. Jeśli w kolumnie, w której kliknięto autofiltr, są komórki z kolorowym tłem albo kolorową czcionką, to te właśnie kolory pojawią się po kliknięciu Filtruj według koloru. Jeśli jednak nie ma żadnych kolorów w kolumnie, to nie ma po czym filtrować, więc i odpowiednie opcje się nie pojawiają. Wówczas przycisk filtrowania według koloru jest wyszarzony i nieaktywny.

Co oznacza fakt, że kliknę filtrowanie według jakiegoś koloru? Oznacza to, że wiersze z takim kolorem pozostaną widoczne. Niestety nie jest możliwe ustawienie filtrowania jednocześnie po kilku kolorach – np. tak aby widoczne były komórki żółte i czerwone – trzeba wybrać tylko jeden kolor.

Jak działa filtrowanie według koloru?

Co oznacza fakt, że wybiorę filtrowanie według jakiegoś koloru? Oznacza to, że wiersze z takim kolorem pozostaną widoczne. Niestety nie jest możliwe ustawienie filtrowania jednocześnie po kilku kolorach – np. tak aby widoczne były komórki żółte i czerwone – można wybrać tylko jeden kolor. Pamiętaj, że filtrowanie można stosować, gdy użyto formatowania komórek, stylów komórek lub formatowania warunkowego.

Filtrowanie według wielu kryteriów

Jak już wspomniano powyżej, nie jest możliwe filtrowanie według wielu kolorów lub rodzajów ikon jednocześnie. To samo dotyczy zastosowania filtra uwzględniającego np. kolor komórki i kolor tła jednocześnie. Autofiltr wykona najnowszą wybraną opcję, dlatego nie jest możliwe pozostawienie widocznych wierszy np. z zielonym tłem i niebieską czcionką (oczywiście jeśli taka kombinacja nie występuje w obrębie jednej komórki).

Dodawanie kolorów a aktualizacja filtra

Istnieje możliwość, że w trakcie pracy z tabelami, po uruchomieniu filtra, do zakresu danych zostanie dodany nowy kolor. Jak się okazuje, sytuacja ta nie jest problematyczna dla programu Excel. Nowo dodane kolory są automatycznie dostępne w opcjach filtrowania według koloru i możesz z nich dowolnie korzystać.

Tysiące filmów szkoleniowych z Excela

Sprawdź za darmo calculatic.pl gdzie znajdziesz wiele więcej przykładowych zadań!