Aktualna data w Excelu

 Aktualną datę w arkuszu możesz pokazać za pomocą bezargumentowych funkcji (więcej funkcji poznasz na szkoleniach z Excela m.in. w Warszawie):

=DZIŚ()
=TERAZ()

Pierwsza z nich wyświetli aktualną datę, druga natomiast aktualną datę i godzinę. Jeśli chcesz, aby na wydruku z arkusza zawsze była aktualna data, możesz użyć jednej z tych funkcji, ponieważ będą się one odświeżać przy każdym przeliczeniu formuł arkusza.

Jeśli zależy Ci, aby data była wpisana w sposób stały użyj skrótu klawiszowego CTRL+;. Data ta nie będzie się aktualizować przy przeliczaniu pliku

Wyświetlanie bieżącej daty w arkuszu

Aktualną datę w Excelu w komórce wyświetlić możesz jako wartość statyczną lub dynamiczną. Data statyczna nie będzie się aktualizować i jest ona wpisana „na sztywno” do arkusza.

Data statyczna w Excelu

Jeśli chcesz wstawić aktualną datę użyj skrótu CTRL+;.

Jeśli chcesz wstawić aktualną godzinę użyj skrótu CTRL+SHIFT+;.

Jeśli chcesz wstawić aktualną datę i godzinę, naciśnij najpierw CTRL+;+spacja i kolejno CTRL+SHIFT+;

Data dynamiczna w Excelu

Możesz także wprowadzić datę, która będzie się aktualizować przy otwieraniu skoroszytu lub odświeżaniu danych. Są to funkcje o których wspomnieliśmy wcześniej:

Jeśli chcesz wstawić aktualną datę użyj funkcji DZIŚ().

Jeśli chcesz wstawić aktualną datę i godzinę użyj funkcji TERAZ().

W obu tych funkcjach nie występują argumenty.

Który jest dziś dzień roku?

Na potrzeby raportu potrzebujesz dowiedzieć się, który jest dziś dzień w roku. Dla zadania ważny jest fakt, że zawsze pierwszym dniem roku jest 1 stycznia, a ostatnim 31 grudnia oraz, że definiując dzień dla DATA jako 0, funkcja oddaje datę dnia poprzedniego, np. DATA(2017;1;0) odda datę 2016-12-31. Z tego względu wystarczy do komórki wpisać formułę wyliczającą różnicę:

=DZIŚ()-DATA(ROK(DZIŚ());1;0)

DZIŚ wyświetla bieżącą datę. ROK korzystając z argumentu bieżącej daty zwracanej przez DZIŚ oddaje bieżący rok. DATA z podanych argumentów, czyli roku bieżącego, miesiąca 1 i dnia 0, formułuje datę 31 grudnia roku poprzedniego. W wyniku różnicy bieżącej daty i ostatniego dnia poprzedniego roku uzyskasz informację o numerze dnia w roku.

200 godzin szkoleń online z Excela

Wypróbuj platformę szkoleniową calculatic.pl i obejrzyj ponad 1300 filmów