Excel a oferty pracy – czy powinieneś pójść na kurs, żeby zdobyć wymarzoną pracę?

Na jakim poziomie warto znać Excela, żeby znaleźć dobrą pracę?

Zastanawiasz się czy Twój poziom znajomości Excela jest wystarczający by znaleźć lepszą pracę? A może chcesz udać się na dodatkowe kursy z Excela?? Podpowiemy Ci w której branży i w jakim zakresie wymagana jest znajomość Excela.

Przeprowadziliśmy badanie sprawdzające oczekiwania pracodawców wobec kandydatów odnośnie znajomości Microsoft Excel. Sprawdziliśmy wymagania w określonych kategoriach, województwach oraz na określonych stanowiskach. Jako źródło danych wykorzystaliśmy ogłoszenia w sprawie pracy na portalu pracuj.pl.

Podstawowe parametry naszych badań:

 1. Oferty pracy z portalu pracuj.pl
 2. Sprawdzaliśmy oferty losowo z okresu 16-31 października 2017 roku.
 3. Dla każdej z kategorii (sprzedaż, HR, administracja, itd.) sprawdziliśmy 200 ogłoszeń.

 

Oto kryteria naszych badań, według których dokonaliśmy analizy danych:

 1. Kategoria:
  1. Sprzedaż
  2. HR
  3. Administracja
  4. Bankowość
  5. Budownictwo
  6. Finanse
  7. Internet i E-commerce
  8. Inżynieria
  9. IT – administracja
  10. Łańcuch dostaw
  11. Marketing
  12. Obsługa klienta
  13. Produkcja
  14. Transport
 2. Wszystkie województwa
 3. Stanowiska:
  1. Dyrektor
  2. Kierownik
  3. Specialista
  4. Asystent
  5. Praktykant
  6. Pracownik fizyczny

 

Określiliśmy 4 poziomy wymagań pracodawców co do znajomości Excela przez kandydatów:

 • Brak wymagań – w ogłoszeniu nie było informacji o znajomości pakietu Office lub Excela
 • Podstawowa znajomość Excela – w ogłoszeniu znajdowała się informacja, że wymagana jest znajomość Excela lub znajomość pakietu Office (bez wzmianki o poziomie zaawansowania – założyliśmy, że jeśli nie było informacji, że potrzebna jest „zaawansowana znajomość Excela”, a jedynie „znajomość Excela/Office”, to oznacza to podstawowy poziom). Nie wymagaliśmy bezpośredniej wzmianki o Excelu, wystarczy że wspomniano o pakiecie Office (jako że Excel jest jego podstawowym programem, zakładamy że autor ogłoszenia miał również na myśli znajomość tego programu).
 • Zaawansowana znajomość Excela – w ogłoszniu wprost napisano o potrzebie zaawansowanej znajomości programu Excel. Uwzględnialiśmy również ogłoszenia, gdzie użyto słowa o znaczeniu podobnym do „zaawansowana znajomość”.
 • Znajomość VBA – ogłoszenia, gdzie wprost wymaga się znajomości VBA w Excelu. Uwzględnialiśmy zarówno wymagania podstawowej, jak i zaawansowanej wiedzy VBA w Excelu.

Każdemu z ogłoszeń przypisaliśmy jeden z czterech powyższych poziomów. Analizowaliśmy dane w kontekście kategorii, województw i stanowisk, co zaprezentowane jest w kolejnych sekcjach tego artykułu.

Wyniki opisywane w tym artykyle zaokrąglaliśmy do całkowitych wartości procentowych (bez ułamków) aby zwiększyć czytelność danych.

Analizy przynajmniej podstawowej znajomości Excela

40% pracodawców wymaga znajomości Excela

W ogłoszeniach, które sprawdziliśmy zaskakujące jest, że w 60% nie podano informacji o znajomości Excela, czyli w 40% wymagana jest przynajmniej podstawowa znajomość programu. Pamiętaj jednak, że nie stosowaliśmy żadnego klucza do wyboru kategorii ani stanowisk w naszym badaniu, wiec mogą znajdować się tu kategorie bądź stanowiska, w których Excel w oczywisty sposób wydaje się mało przydatny.

Excel w pracy

Excel a oferty pracy

45% pracodawców wymaga znajomości Excela, po wyłączeniu niektórych kategorii

Z analizy wyłączyliśmy na chwilę następujące kategorie:

 • Produkcja – takie stanowiska często nie wymagają użycia komputera w pracy
 • IT – administracja – na takich stanowiskach często używa się specyficznych, dedykowanych narzędzi
 • Sprzedaż – w tej kategorii prawdopodobnie jest sporo ofert pracy, dotyczących bezpośredniego kontaktu z klientem a ograniczonej pracy na komputerze.

W tym momencie, udział pracodawców, dla których Excel jest istotny to 45%. Wyłączenie kategorii jakiego dokonaliśmy jest subiektywne i oczywiście możesz nie zgadzać się z ich słusznością, jednak stwierdziliśmy, że takie przefiltrowanie danych pokaże nam ciekawe informacje.

Poziom znajomości Excela

wykresy Excel a praca

43% pracodawców wymaga znajomości Excela, po wyłączeniu stanowiska pracownika fizycznego

Łatwo odgadnąć, że przy pracy fizycznej liczba osób korzystających z komputera, a tym samym z Excela jest dużo mniejsza niż w przypadku pracy biurowej. W przypadku pracowników fizycznych jedynie w 4% ogłoszseń wymagana jest znajomość progamu Excel. Wyłączając z analizy pracowników fizycznych, okazuje się, że w 43% ogłoszeń wymagana jest znajomość programu. Ogłoszeń dotyczących pracowników fizycznych w naszej bazie było tylko 183, w wyniku czego, ich wyłączenie nie wpłynęło znacząco na zmiane wskaźnika procentowego dla reszty ogłoszeń.

branża a Excelpoziom Excela w pracy

59% pracodawców wymaga znajomości Excela, w przypadku kategorii pracy typowo biurowej

Tym razem, skupiliśmy się na kategoriach pracy (branżach), które zazwyczaj kojarzą się z pracą za biurkiem, z komputerem, często z Excelem. Wzięliśmy więc pod uwagę takie kategorie:

 • HR
 • Administracja
 • Bankowość
 • Finanse

Okazało się, że 59% pracodawców wymaga Excela. Potwierdza to powszechne wyobrażenie i powszechności wykorzystywania tego programu w pracy biurowej.

Excel w HR

Excel a księgowość

Podkreślamy ponownie, że wybór kategorii do tej analizy był subiektywny.

Pracownicy fizyczni i dyrektorzy używają Excela mniej

W przypadku stanowiska pracowników fizycznych, wymaga się znajmości Excela w 4% przypadków, co wydaje się naturalne.

Drugą grupą z kolei są dyrektorzy, gdzie Excela wymaga się w 31% przypadkach. Wynika to być może z tego, że osoby na wysokich stanowiskach rzadko wykonują pracę operacyjną, do której potrzebny byłby Excel. Ponadto, być może podstawowa znajomość Excela na takim stanowisku jest czymś oczywistym i pomijane jest to przy listowaniu wymagań w ogłoszeniach.

Podobnie wygląda sprawa w przpadku kierowników, gdzie Excel wymagany jest w 36% ogłoszeń.

Excel potrzebny asystentom i praktykantom

Wygląda na to, że Excel wymieniany jest częściej w ogłoszeniach na niższe stanowiska, takie jak:

 • Praktykant – 49%
 • Asystent – 51%

Można wyciągnąć wniosek, że na początku kariery zawodowej jest to ważny atut, na który pracodawcy zwracają uwagę.

W przypadku specjalistów, wskażnik ten wynosi 44%, czyli widać, że wraz ze wzrostem stanowiska, maleje zapotrzebowanie na Excela.

Analiza zaawansowanej znajomości Excela

15% pracodawców wymaga zaawansowanej znajomości Excela

W całym zbiorze danych, zaawansowana znajomość Excela wymagana jest w 15% przypadkach. Czym jest ta zaawansowana znajomość? Jednoznacznie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jednak na podstawie naszych doświadczeń szkoleniowych i generalnie współpracy z klientami w ramach optymalizacji pracy w Excelu podejrzewamy, że dotyczy to:

 • umiejętności znacznie wykraczających poza te, zdobywane zazwyczaj na uczelniach (z wyjątkiem kierunków studiów skupionych na użytkowaniu Excela).
 • Pracy, gdzie Excel wykorzystywany jest przez większość dnia.
 • Pracy, gdzie wymagana jest umiejętność tworzenia skomplikowanych formuł.

Finasne, bankowość i administracja – tam używa się zaawansowanego Excela

W których kategoriach największy nacisk kładzie się na zaawansowaną znajomość Microsoft Excel? Są to:

 • Finanse – 36%
 • Administracja 25%
 • Bankowość – 22%

Kategorie finansów i bankowości są tymi, których można było się spodziewać, ze względu na charakter pracy. Małą niespodzianką jest administracja, która jednak może być rozumiana bardzo szeroko. W każdym razie, tam gdzie wielu pracodawców wymaga przynajmniej podstawowej wiedzy z Excela (powyższe kategorie), tam też odsetek ogłoszeń, w których wymaga się zaawansowanej znajomości jest też wyższy.

Branże Excel

Produkcja, inżynieria, transport, budownictwo – tam Excel zaawansowany nie jest potrzebny

Oto kategorie gdzie zaawansowana znajmością Excela najrzadziej jest potrzebna:

 • Produkcja – 5%
 • Inżynieria – 6%
 • Transport – 8%
 • Budownictwo – 9%

Excel zaawansowany według zajmowanego stanowiska

Zapotrzebowanie na zaawansowaną znajomość programu wygląda analogicznie do przynajmniej podstawowej jego znajomości:

 • Asystent – 22%
 • Praktykant – 19%
 • Specjalista – 16%
 • Kierownik – 14%
 • Dyrektor – 13 %
 • Pracownik fizyczny – 0%

Analiza znajomości VBA w Excelu

VBA wymagane w mniej niż 1% przypadków

Mało który pracodawca wymaga znajomości VBA. Warto jednak zaznaczyć, że z naszego doświadczenia wynika, że znajomość VBA rzeczywiście rzadko jest wymagana, ale często jest traktowana przez pracodawcę (czy to na etapie rekrutacji, czy już gdy osoba jest zatrudniona) jako dodatkowy atut, dzięki któremu praca wykonywana jest sprawniej, szybciej, dokładniej.

Bankowość i programowanie w VBA

W przypadku bankowości, VBA wymagane jest w 7% przypadkach, co w porównaniu z innymi kategoriami jest bardzo wysoką wartością.

Na kierownicze stanowiska nie szukają progamistów

Jeśli przyjrzymy się danych dotyczącym VBA i stanowisk, to zobaczymy ze w przypadku stanowisk kierowniczych, brak jest takich wymagań. Pojawiają się one w przypadku praktykantów (2%) oraz specjalistów (1%).

Znajomość Excela a region

Przyjrzeliśmy się także danym, ze względu na województwo, którego dotyczyło ogłoszenie (miejsce pracy). Zgodnie z naszymi założeniami, analizowaliśmy po 200 ogłoszeń z każdej kategorii. Tym samym, nie zwracaliśmy uwagi na to, ile ogłoszeń jest z poszczególnych województw. W wyniku tego, dla niektórych województw ogłoszeń przez nas przeanalizowanych jest stosunkowo mało.

Przyjmując, że analizujemy tylko te województwa, gdzie ogłoszeń jest co najmniej 50, zostajemy z następującą listą (informacja, w ilu % ogłoszeniach wymagana jest przynajmniej podstawowa znajomość Excela):

 • Dolnośląskie – 45%
 • Kujawsko-Pomorskie – 40%
 • Łodzkie – 40%
 • Małopolskie – 45%
 • Mazowieckie – 39%
 • Pomorskie – 42%
 • Śląskie – 41%
 • Wielkopolskie – 42%
 • Zachodniopomorskie – 38%

Widać, że wszystkie regiony mają wartości zbliżone, oscylujące wokół 40%, ciężko więc wysuwać wnioski, że pewien z regionów reprezentuje wyraźnie większe lub mniejsze zapotrzebowanie na takie umiejętności niż reszta województw.

Badanie pokazuje nam, że znajomość Excela jest na rynku pracy bardzo pożądaną umiejętnością. Wiedza na poziomie podstawowym to absolutne minimum. Oczywiście, wszystko zależy od stanowiska – bardzo rzadko zdarza się, aby wymagano Excela od pracownika fizycznego, natomiast jest to często niezbędny element u specjalisty czy asystenta. Wszystko zależy też od branży – w jednej praca z Excelem będzie codziennością, w innej już niekoniecznie. Firmy nie bez powodu inwestują w szkolenia dla swoich pracowników. Istnieją też aplikacje, wspomagające korzystanie z MS Office. Zaparszamy do skorzystania z naszych kursów we Wrocławiu i innych miastach lub narzędzia online (calculatic.pl).
Excel jest często narzędziem, którym posługujemy się w miejscu pracy, a im większe umiejętności posiadamy, tym lepiej i wydajniej pracujemy. Warto więc się z nim zaprzyjaźnić.

 

 

 

Excel a oferty pracy – czy powinieneś pójść na kurs, żeby zdobyć wymarzoną pracę?
4.8 (96%) 10 votes

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.